KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Investicijos ir Projektai

 

ĮGYVENDINAMI/ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:
2020 METAIS


Užbaigti tiesti nuotekų surinkimo tinklai V. Kudirkos gatvėje, Kazlų Rūdoje>>


ĮGYVENDINAMI/ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:
2019 METAIS

Projekto „Bendradarbiavimas per sieną, didinant priešgaisrinį saugumą" ugniagesių savanorių mokymai>>

Pasirašyta sutartis dėl lopšelio-darželio „Pušelė" modernizavimo finansavimo>> 

Projektas „Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai">>

Įgyvendinamas projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Kazlų Rūdos savivaldybėje">>

Pradėtas įgyvendinti projektas "Vandentiekio ir nuotekų sistemų renovavimas ir plėtra Antanavo kaime" 

Įgyvendinamas projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje" 

Pasirašyta projekto „Viešojo pastato infrastruktūros gerinimas Antanavo kaime" paramos sutartis>>

Pradedamas įgyvendinti projektas „Gamtinio karkaso teritorijose kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje">>

Bus gerinamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas>>


ĮGYVENDINAMI/ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:
2018 METAIS

Kazlų Rūdos savivaldybės ugniagesiai gelbėtojai su partneriais dalyvavo bendrose projekto veiklose>>

Kazlų Rūdoje vyks ugniagesių gelbėtojų veiklos demonstravimas>> 

Kazlų Rūdoje vyko ugniagesių savanorių mokymai>> 

Pasirašyta projekto „Dviračių takas Kazlų Rūda-Naujosios miesto kapinės" finansavimo sutartis>>

Pradedami kultūros paveldo pastato, esančio Atgimimo g.5, Kazlų Rūdoje, darbai>>

PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „UGDYMO VEIKLOS KOKYBĖS GERINIMAS PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOJE">>

BUS GERINAMA SPORTO INFRASTRUKTŪRA KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRE>>


ĮGYVENDINAMI/ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:
2017 METAIS

Pradedamas įgyvendinti naujas vandentvarkos projektas Kazlų Rūdos savivaldybėje (Ąžuolų Būdoje, Antanave, Plutiškėse, Kazlų Rūdoje ir Bagotojoje)>> 

Pradėtas įgyvendinti projektas „Kazlų Rūdos savivaldybės socialinio būsto plėtra">>


ĮGYVENDINAMI/ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:
2016 METAIS

Kazlų Rūdos ir Jūrės gyventojams - nauji vandentiekio bei nuotekų tinklai>>


ĮGYVENDINAMI/ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:
2015 METAIS

Baigti rengti ES lėšomis finansuojami Kazlų Rūdos miesto ir savivaldybės teritorijų planavimo dokumentai>>

Įgyvendintas projektas „Bagotosios pagrindinės mokyklos katilinės ir šildymo sistemos rekonstravimas Bagotosios k., Kazlų Rūdos sav.">>

Įgyvendintas trišalis projektas „PARTNERYSTĖ LIETUVOS, LENKIJOS IR RUSIJOS PASIENIO SRITIES VANDENŲ APSAUGAI" 


ĮGYVENDINAMI/ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:
2014 METAIS

Įgyvendintas projektas „Olecko ir Kazlų Rūdos bendradarbiavimo stiprinimas, skatinant turizmo plėtrą"

Įgyvendintas projektas „Višakio Rūdos gyvenvietės bendruomeninės infrastruktūros gerinimas"

Šešupės euroregione išaugo turizmo galimybės 

Įgyvendintas projektas „Kazlų Rūdos pradinės mokyklos modernizavimas"

Kazlų Rūdos savivaldybėje surengtos tarptautinės sporto varžybos

Įgyvendintas projektas „Gyvenimo aplinkos kokybės gerinimas Kazlų Rūdoje"

Kazlų Rūdos savivaldybė ES lėšomis stiprins sporto bazę

Pradėta statyti naujoji miesto katilinė 

Kazlų Rūdoje suorganizuota tarptautinė verslaus jaunimo stovykla

Pradedamas įgyvendinti projektas „Gyvenimo aplinkos kokybės gerinimas Kazlų Rūdoje“

Kazlų Rūdos savivaldybė stiprins bendradarbiavimą, skatinant turizmo plėtrą

 


 

 

ĮGYVENDINAMI/ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:
2013 METAIS

Įgyvendintas projektas „Vandens telkinių, esančių Kazlų Rūdos savivaldybėje Plutiškių, Gudelių kaimuose būklės gerinimas“

Sutvarkyta buvusių fermų teritorija Antanave

Planuose - medinio kultūros paveldo pastato, esančio Atgimimo g.5, restauracija

Atnaujinti Būdos kultūros namai laukia lankytojų

Atnaujinta Jankų pagrindinė mokykla

Paramos lėšomis rekonstruota Jankų ir Bagotosios kaimų viešoji infrastruktūra

Kazlų Rūdoje baigiamas atnaujinti dar vienos mokyklos pastatas

Moksleiviai iš Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų gerosios patirties sėmėsi pas partnerius Lenkijoje

Baigtas įgyvendinti Kazlų Rūdos miesto parko infrastruktūros tvarkymo projektas

Baigiami įgyvendinti projektai „Vandens telkinio, esančio Kazlų kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje, būklės gerinimas“, „Vandens telkinio, esančio Jūrės kaime, Kazlų Rūdos savivaldybėje būklės gerinimas“, „Vandens telkinių, esančių Kazlų Rūdos savivaldybėje Plutiškių, Gudelių kaimuose būklės gerinimas“

Įgyvendinamas projektas “Administracinių gebėjimų stiprinimas didinant viešojo administravimo efektyvumą Kazlų Rūdos savivaldybėje“

Paramos lėšomis parengti Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijų planavimo dokumentai

Europos sąjungos parama jaunimo verslumui skatinti

Įgyvendinamas projektas „Partnerystė Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos pasienio srities vandenų apsaugai“

Indėlis į Kazlų Rūdos gyventojų švaresnę ir sveikesnę ateitį

 

ĮGYVENDINAMI/ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:
2012 METAIS

Baigti rengti Kazlų Rūdos miesto gyvenamųjų kvartalų ir savivaldybės kapinių detalieji planai

Paramos lėšomis atnaujinti Jūrės miestelio kultūros namai

Paramos lėšomis rekonstruotas buvusios Kazlų Rūdos pradinės mokyklos Bebruliškės skyriaus pastatas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija baigė įgyvendinti savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimo projektą

Paramos lėšomis remontuojami Būdos kultūros namai

Baigiamas įgyvendinti projektas „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Bagotosios pagrindinės mokyklos ir Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijos pastatuose“

Įgyvendintas projektas „Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija baigė vykdyti du projektus finansuojamus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

Ąžuolų Būdos kaime bus steigiamas Universalus daugiafunkcis centras

Bebruliškės kaimo viešosios infrastruktūros ir aplinkos gerinimas

Kazlų Rūdos miesto parko infrastruktūros sutvarkymas (II etapas)

Modernizuojamos dvi savivaldybės mokyklos

Iš esmės atnaujinami Jūrės miestelio kultūros namai

Kazlų Rūdos gyventojams – nauji vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai

Pradėtas rengti Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 metų strateginis plėtros planas

Pradedamas įgyvendinti Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kazlų Rūdoje"

ĮGYVENDINAMI VANDENTVARKOS PROJEKTAI KAZLŲ RŪDOJE

 

Baigiamas įgyvendinti projektas „Vandens telkinio, esančio Kazlų Rūdos mieste Taikos gatvėje, būklės gerinimas“


 

 

ĮGYVENDINAMI/ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:
2011 METAIS

Įgyvendintas projektas "Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas) (2012-01-02)

Kazlų Rūdos ir Olecko savivaldybių jaunimo nuotykių stovyklos projekte LT-PI/127 (2011-11-28)

Baigtas įgyvendinti Kazlų Rūdos miesto parko infrastruktūros tvarkymo projektas

Baigtas įgyvendinti vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ modernizavimo projektas

Kazlų Rūdos savivaldybėje įdiegta Tarybos posėdžių įgarsinimo, elektroninio balsavimo ir informacijos viešinimo interneto svetainėje informacinė sistema

Kazlų Rūdos savivaldybėje rekonstruoti keturių mokyklų aikštynai

Savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“

Kazlų Rūdos savivaldybė turės pramogų ir nuotykių parką

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kazlų Rūdoje

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kazlų Rūdoje“ statybos darbai baigiami

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Kazlų Rūdos miesto V.Borisevičiaus, Esperanto, Taikos, Lietuvaičio, Šilo ir Marijampolės gatvių rekonstrukcija bei kelio Jūrės miestelis - Kazlų Rūda asfaltavimas“

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastato, esančio Atgimimo g. 1A rekonstrukcija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą“

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija vykdo Tarybos posėdžių įgarsinimo, elektroninio balsavimo ir informacijos viešinimo interneto svetainėje informacinės sistemos kūrimo projektą
Įgyvendinamas Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ modernizavimo projektas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą, skirtą medinės architektūros autentiškumo išsaugojimui

Baigiami projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kazlų Rūdoje“ rangos sutarčių statybos darbai

2010 METAIS


KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS SPORTO CENTRAS PRADEDA ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „KARTU EUROPOJE – KARTU STADIONE IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖJE“


KAZLŲ RŪDOS GYVENTOJAI KVIEČIAMI JUNGTIS PRIE NAUJŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija pasirašė rangos sutartį dėl keturių mokyklų aikštynų rekonstrukcijos

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kazlų Rūdoje

Baigtas įgyvendinti projektas Partnerystės tinklo ir nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas ir plėtra „Šešupės“ euroregione“

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS SPORTO CENTRAS KARTU SU OLECKO GMINA ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „IŠ SPORTO AIKŠTELĖS Į ŽAIDYNES“

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kazlų Rūdoje“

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA KARTU SU OLECKO GMINA ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „IR LEGENDOS ATGIMSTA ŠIANDIEN“

Paprojektis „Ekonominiais ir aplinkosauginiais aspektais subalansuotos Kazlų Rūdos savivaldybės visuomeninių pastatų renovacijos metodikos parengimas“

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KARTU SU OLECKO GMINA ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „MŪSŲ MAŽOSIOS TĖVYNĖS HARMONIJOJE SU GAMTA“

2009 METAIS

Vandentvarkos projektu visuomenė liko patenkinta

Beveik vienu metu startavo du Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojami projektai

Parama kultūros paveldui

Kazlų Rūdos savivaldybėje įgyvendintas pirmasis 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos regioninis projektas

Kazlų Rūdos savivaldybėje startavo pirmasis 2007-2013m. ES struktūrinės paramos regioninis projektas

Kazlų Rūdos savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis 2008-2014 metų planas

Baigtas įgyvendinti projektas „Aplinkos apsauga abipus sienos Šešupės baseine“

Įgyvendinamas projektas „Aplinkos apsauga abipus sienos Šešupės baseine“


2008 METAIS


Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų turizmo saugumo infrastruktūros plėtra Nr. 2005/148

NEMUNO VIDURUPIO BASEINO I PAKETO PROJEKTAS

PARENGTI KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS IR KAZLŲ RŪDOS MIESTO TERITORIJŲ BENDRŲJŲ PLANŲ SPRENDINIAI

Kazlų Rūdos savivaldybėje eksponuojama plenero „Pilnatis“ darbų paroda

Pasirašyta projekto „Aplinkos apsauga abipus sienos Šešupės baseine“ finansavimo sutartis

Pakoreguota Kazlų Rūdos miesto ir Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcija

Rengiamas Kazlų Rūdos miesto ir Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos bendrasis planas

Nemuno vidurupio baseino I etapo projektas

2007 METAIS


Padalintą miestelį sujungė saugus tiltas

"Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų turizmo saugumo infrastruktūros plėtra"

Paroda "Kalbanti žemė" Kazlų Rūdoje"

Pradedami rengti Kazlų Rūdos miesto Kazlų Rūdos sav. teritorijų bendrieji planai

Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kudirkos Naumiesčio miestų bei Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos ir Šakių rajono savivaldybių teritorijų bendrųjų planų rengimas

Kazlų Rūdos savivaldybė, gavus ES struktūrinių fondų paramą, rekonstravo dvi mokyklas

2006 METAIS

Šešupės Euroregiono projektas "Dviračių turizmo infrastruktūros plėtra Šešupės euroregione"

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija gavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą mokykloms rekonstruoti

Projektas „Pėsčiųjų viaduko statyba Kazlų Rūdoje“

2005 METAIS

Energetinio efektyvumo didinimas Kazlų Rūdos pradinėje ir Plutiškių vidurinėje mokyklose

Nemuno vidurupio upės baseino projektai

2004 METAIS

Vandens tiekimo, kanalizacijos bei nuotėkų sistemos plėtra Kazlų Rūdoje

Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos renovacijos projektas

Jungtinių tautų vystymo programos pasaulio aplinkos fondo MPP paremtas projektas „Dviračių turizmo vystymas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje“


 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA