KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Tarybos narių nusišalinimai
2020 METAI
 

2020-03-06 VI šaukimo 13 posėdis

SVARSTYTA. 12. „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-10-28 sprendimu Nr. TS-194 pritarto UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" 2020-2022 m. investicijų plano koregavimo (Nr. TSP-52) ".

Jurgita Šnirpūnaitė informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo. Taryba pareikšto nusišalinimo nepriėmė ir įpareigojo Jurgitą Šnirpūnaitę dalyvauti svarstant šį klausimą.

BALSAVIMO REZULTATAI. Sprendimas priimtas.

2020-02-17 VI šaukimo 12 posėdis

SVARSTYTA. 1. Dėl Astos Daugirdės skyrimo į Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas ir Aldonos Aputienės atleidimo iš pareigų.

Erika Motiejauskienė informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto šio sprendimo projekto svarstyme ir balsavime nedalyvaus ir išėjo iš posėdžių salės.

Valdas Kazlauskas informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto šio sprendimo projekto svarstyme ir balsavime nedalyvaus ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 17. Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimo.

Valdas Kazlauskas, Jurgita Šnirpūnaitė, Domantas Ozerenskis ir Aidas Vaišnora informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo Institucinės dalies ir 1 programos svarstymo ir balsavimo nusišalina ir išėjo iš posėdžių salės.

Erika Motiejauskienė  informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo institucinės dalies ir 1 ir 2 programų svarstymo ir balsavimo nusišalina ir išėjo iš posėdžių salės.

Giedrius Liepinis informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo 3 ir 6 programų svarstymo ir balsavimo nusišalina ir išėjo iš posėdžių salės.

Justinas Kazla informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto nuo 5 programos svarstymo ir balsavimo nusišalina ir išėjo iš posėdžių salės.

2020-01-20 VI šaukimo 11 posėdis
SVARSTYTA. 11. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Kazlų Rūdos komunalininkas".
Evaldas Silickas informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Juozas Rinkevičius pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Erika Motiejauskienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 12. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties termino pratęsimo.
Mantas Varaška pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. PAPILDOMAS. Dėl Redos Kneizevičienės atleidimo iš administracijos direktoriaus pareigų ir pavedimo Editai Lukoševičienei atlikti administracijos direktoriaus pareigas.
Valdas Kazlas informavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kazlų Rūdos skyriaus frakcijos vardu, kad frakcijos nariai šio klausimo balsavimo svarstyme nedalyvaus.
Justinas Kazla pranešė Lietuvos socialdemokratų partijos Kazlų Rūdos skyriaus vardu, kad frakcijos nariai šio klausimo balsavimo svarstyme nedalyvaus.
Iš posėdžių salės išėjo Valdas Kazlas, Jolita Merkevičiūtė, Vilija Kazlienė, Justinas Kazla, Valdas Kazlauskas, Juozas Rinkevičius, Erika Motiejauskienė.


2019 METAI
 
2019-12-16 VI šaukimo 10 posėdis
SVARSTYTA. 5. Dėl mokesčių lengvatų.
Aidas Vaišnora informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Giedrius Liepinis pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
 
2019-10-28 VI šaukimo 9 posėdis
Jurgita Šnirpūnaitė pateikė prašymą dėl nusišalinimo nuo klausimų svarstymo ir sprendimų priėmimo, kuriuo pageidauja dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nusišalinti nuo klausimų „Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" investicijoms", „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" centralizuotai teikiamos šilumos grąžinamų investicijų dalies sumažinimo" ir „Dėl inicijavimo reorganizuoti UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" ir UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas".

SVARSTYTA. 7. Inicijavimo reorganizuoti UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" ir UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas".
Evaldas Silickas informavo, kad dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo nusišalina ir išeina iš posėdžio salės.
Erika Motiejauskienė informavo, kad dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo nusišalina ir išeina iš posėdžio salės.
Juozas Rinkevičiuis informavo, kad dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto nuo šio klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo nusišalina ir išeina iš posėdžio salės.

2019-09-30 VI šaukimo 8 posėdis
SVARSTYTA. 1. Didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo klausimas.
Erika Motiejauskienė informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto klausimo svarstyme ir balsavime nedalyvaus ir išėjo iš posėdžių salės.
Valdas Kazlauskas informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto klausimo svarstyme ir balsavime nedalyvaus ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 2. Kazlų Rūdos sporto centro 2019-2020 mokslo metų sportinio ugdymo plano suderinimo klausimas.
Valdas Kazlauskas informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto klausimo svarstyme ir balsavime nedalyvaus ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 14. Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo klausimas.
Vida Milda Klimienė informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

2019-08-26 VI šaukimo 7 posėdis
SVARSTYTA.1. Kazlų Rūdos savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų 2019-2020 mokslo metais klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio nustatymo.
Valdas Kazlauskas informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto klausimo svarstyme ir balsavime nedalyvaus ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 2. Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose priešmokyklinio ugdymo grupių ir kiekvienos klasės klasių skaičiaus 2019-2020 mokslo metais nustatymo.
Erika Motiejauskienė informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto klausimo svarstyme ir balsavime nedalyvaus ir išėjo iš posėdžių salės.
Valdas Kazlauskas informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto klausimo svarstyme ir balsavime nedalyvaus ir išėjo iš posėdžių salės.

SVARSTYTA. 10. Nekilnojamųjų daiktų pirkimo.
Erika Motiejauskienė informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto klausimo svarstyme ir balsavime nedalyvaus ir išėjo iš posėdžių salės.

2019-07-31 VI šaukimo 6 posėdis
SVARSTYTA. 2. Pavedimo laikinai eiti Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas klausimas.
Erika Motiejauskienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Valdas Kazlauskas pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 10. Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sąmatos pakeitimo klausimas.
Vilija Kazlienė informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
 
SVARSTYTA. 11. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" klausimas.
Jurgita Šnirpūnaitė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Evaldas Sicilikas informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Juozas Rinkevičius informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
 
 
2019-06-27 VI šaukimo 5 posėdis
SVARSTYTA. 4. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-08-22 sprendimo Nr. TS-139 pakeitimo.
Sigita Mikalauskienė informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto klausimo svarstyme ir balsavime nedalyvaus.
Liudas Mikalauskas informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto klausimo svarstyme ir balsavime nedalyvaus.

SVARSTYTA. 7. Uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų nustatymo.
Evaldas Silickas informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto klausimo svarstyme ir balsavime nedalyvaus.
Juozas Rinkevičius informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto klausimo svarstyme ir balsavime nedalyvaus.
 
2019-05-30 VI šaukimo 4 posėdis
SVARSTYTA. 1. Pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas" 2018 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Erika Motiejauskienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Evaldas Silickas informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Juozas Rinkevičius pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 2. Pritarimo Kazlų Rūdos sporto centro 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimas.
Valdas Kazlauskas pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 3. Pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" 2018 metų veiklos ataskaitai klausimas.
Jurgita Šnirpūnaitė informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 16. Žemės mokesčio tarifų nustatymo 2020 metams klausimas.
Jolita Merkevičiūtė informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. PAPILDOMAS. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo klausimas.
Erika Motiejauskienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

 
2019-05-15 VI šaukimo 3 posėdis
SVARSTYTA. 3. Pritarimo Kazlų Rūdos pradinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimas.
Erika Motiejauskienė informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 7. Pritarimo Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimas.
Valdas Kazlauskas informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 33. Pritarimo projektui „Plutiškių „Suvalkietiško parko" takelių įrengimas" klausimas.
Tadas Šalkauskas informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Sigita Mikalauskienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Remigijus Navickas pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo

SVARSTYTA. 34. Parduodamų Kazlų Rūdos savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo klausimas.
Erika Motiejauskienė informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 37. Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo klausimas.
Vida Milda Klimienė informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

2019-04-24 VI šaukimo 2 posėdis
SVARSTYTA. 7. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.
Reda Kneizevičienė informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 8. Dėl pareiginės algos nustatymo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorei Redai Kneizevičienei.
Reda Kneizevičienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 11. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. TS-87 „Dėl atstovų delegavimo į Sūduvos vietos veiklos grupės valdybą" pakeitimo.
Reda Kneizevičienė informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavo.

SVARSTYTA. 12. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo.
Tadas Šalkauskas pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavo.
Liudas Mikalauskas informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavo.
Sigita Mikalauskienė informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavo.
Remigijus Navickas pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavo.
Erika Motiejauskienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavo.

2019-04-11 VI šaukimo 1 posėdis
SVARSTYTA. 1. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus Vlado Kazlo atleidimo iš pareigų.
Valdas Kazlas informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Vilija Kazlienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 2. Dėl Kazlų Rūdos administracijos direktoriaus pavaduotojos Erikos Motiejauskienės atleidimo iš pareigų.
Erika Motiejauskienė informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 3. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mero darbo užmokesčio tvirtinimo klausimas.
Mantas Varaška informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.
Marius Žitkus informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

2019-03-20 V šaukimo 43 posėdis
SVARSTYTA. 2. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose priešmokyklinio ugdymo grupių ir kiekvienos klasės klasių skaičiaus 2019-2020 mokslo metais nustatymo.
Valdas Kazlauskas dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-02-17 sprendimo Nr. TS V(10)-2523 pripažinimo netekusiu galios.
Evaldas Silickas informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Juozas Rinkevičius pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 6. Dėl turto investavimo ir perdavimo viešajai įstaigai Kazlų Rūdos socialinės paramos centrui.
Ramutė Vinikienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

2019-01-31 V šaukimo 41 posėdis
SVARSTYTA. 8. Darbo sutarties su Audrium Vaivada, Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos direktorium, nutraukimo ir pavedimo Loretai Strukaitienei laikinai vykdyti direktoriaus funkcijas klausimas.
Valdas Kazlauskas pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 11. Pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje.
Reda Kneizevičienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 14. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių termino pratęsimo klausimas.
Mantas Varaška informavo, kad dėl viešųjų privačiųjų interesų nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.


2018 METAI

2018-12-19 V šaukimo 40 posėdis
SVARSTYTA. 4. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2015-05-11 sprendimo Nr. TS V(2)- 2332 pakeitimo.
Vilija Kazlienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-04-26 sprendimo Nr. TS V(23)-2819 pripažinimo netekusiu galios.
Vilija Kazlienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 12. Dėl įgaliojimų atstovauti Kazlų Rūdos savivaldybei viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro dalininkų susirinkime.
Ramutė Vinikienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 18. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos.
Vilija Kazlienė informavo, kad dėl viešųjų ir privačiųjų interesų nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

2018-11-28 V šaukimo 39 posėdis
SVARSTYTA. 2. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra.
Ramutė Vinikienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo, nuolatinės techninės priežiūros maksimalių tarifų ir daugiabučių namų ir jų inžinerinių sistemų priežiūros (eksploatavimo) mokesčio patvirtinimo.
Evaldas Silickas pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Juozas Rinkevičius pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

2018-08-22 V šaukimo 36 posėdis
SVARSTYTA. 10. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimo Nr. TS IV(42)-2277 pakeitimo.
Evaldas Silickas pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Mantas Varaška pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 18. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Kazlų Rūdos šilumos tinklai".
Mantas Varaška pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 19. Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Kazlų Rūdos šilumos tinklai" parduoti nekilnojamą turtą.
Mantas Varaška pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 20. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo laikotarpio nustatymo.
Mantas Varaška pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

2018-06-27 V šaukimo 35 posėdis
SVARSTYTA. 8. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo.
Ramutė Vinikienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Vilija Kazlienė sakė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 13. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Kazlų Rūdos komunalininkas".
Juozas Rinkevičius pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

2018-05-30 V šaukimo 34 posėdis
SVARSTYTA. 5. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2015-08-26 sprendimo Nr. TS V(4)-2430 keitimo.
Vida Milda Klimienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimo, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio.
Mantas Varaška pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 8. Dėl pritarimo projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje".
Vilija Kazlienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 19. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.
Juozas Rinkevičius pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 21. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
Vilija Kazlienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.


2018-04-25 V šaukimo 33 posėdis
SVARSTYTA. 10. Dėl Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
Valdas Kazlauskas informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 11. Dėl Kazlų Rūdos „Elmos" mokyklos-darželio 2017 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Algirdas Ališauskas informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 12. Dėl Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Vytas Aputis informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Valdas Kazlauskas informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Mantas Varaška informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 13. Dėl Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Vytas Aputis informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 18. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro 2017 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Valdas Kazlauskas informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 19. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro virvių parko teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.
Valdas Kazlauskas informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 33. Dėl turto investavimo ir perdavimo viešajai įstaigai Kazlų Rūdos socialinės paramos centrui.
Ramutė Vinikienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 34. Dėl įgaliojimų atstovauti Kazlų Rūdos savivaldybei viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro dalininkų susirinkime.
Ramutė Vinikienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 37. Dėl atstovų delegavimo į Sūduvos vietos veiklos grupės valdybą.
Reda Kneizevičienė informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 38. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Reda Kneizevičienė informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

 
2018-03-28 V šaukimo 32 posėdis
SVARSTYTA. 16. Dėl Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo.
Ramutė Vinikienė informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 17. Dėl Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo.
Vida Milda Klimienė dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 24. Dėl leidimo UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" imti ilgalaikę paskolą ir įkeisti ilgalaikį turtą.
Mantas Varaška pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 25. Dėl atleidimo nuo mokesčių.
Mantas Varaška dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalinęs nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. PAPILDOMAS. Dėl garantijos suteikimo.
Mantas Varaška pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

 
2018-02-14 V šaukimo 31 posėdis
SVARSTYTA. 9. Turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Kazlų Rūdos komunalininkas" klausimas.
Evaldas Silickas informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Juozas Rinkevičius informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 17. Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo klausimas.

Dėl 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programos.
Vytas Aputis informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Algirdas Ališauskas informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Valdas Kazlauskas informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

Dėl 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programos.
Reda Kneizevičienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Mantas Varaška informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Tadas Šalkauskas pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Daiva Balandienė informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Vida Milda Klimienė informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

Dėl 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programai.
Reda Kneizevičienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Vilija Kazlienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Vida Milda Klimienė pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Algirdas Ališauskas pranešė, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.


2017 METAI

2017-11-29 V šaukimo 29 posėdis

SVARSTYTA. 1. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2015-12-18 sprendimo Nr. TS V(8)-2484 priedo pakeitimo klausimas.
Algirdas Ališauskas informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 8. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-04-26 sprendimo Nr. TS V(23)-2821 pakeitimo klausimas.
Ramutė Vinikienė informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

2017-10-04 V šaukimo 27 posėdis

SVARSTYTA. 6. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-08-30 sprendimo Nr. TS V(26)-2885 panaikinimo klausimas.
Vytautas Kanevičius informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

2017-08-30 V šaukimo 26 posėdis

SVARSTYTA. 3. Mokyklinio autobuso perdavimo pagal panaudos sutartį Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinei mokyklai klausimas.
Vytas Aputis informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 6. Kazlų Rūdos sporto centro 2017-2018 mokslo metų ugdymo plano suderinimo klausimas.
Valdas Kazlauskas informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 12. 2016-09-19 jungtinės veiklos sutarties Nr. S-259 pakeitimo klausimas.
Evaldas Silickas informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.
Juozas Rinkevičius informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 23. Kandidatūros teikimo ,,Auksinės krivūlės riteris" 2017 metų apdovanojimui klausimas.
Vytautas Kanevičius informavo, kad dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalina nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

2017-05-31 V šaukimo 24 posėdis

SVARSTYTA. 8. Leidimo imti ilgalaikę paskolą ir garantijos suteikimo klausimas.
Evaldas Silickas dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 9. Turto perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Kazlų Rūdos komunalininkas" klausimas.
Evaldas Silickas dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

2017-04-26 V šaukimo 23 posėdis
SVARSTYTA. 3. Dėl Kazlų Rūdos „Elmos" mokyklos-darželio 2016 metų ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimas.
Algirdas Ališauskas dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 4. Dėl Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo klausimas.
Valdas Kazlauskas dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 5. Dėl Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinės mokyklos 2016 metų ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimas.
Vytas Aputis dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 8. Dėl Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimas.
Jonas Dabrila dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 15. Dėl Kazlų Rūdos sporto centro 2016 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimas.
Valdas Kazlauskas dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 21. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo klausimas.
Vilija Kazlienė dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 28. Dėl priemokos nustatymo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui Valdui Kazlui klausimas.
Vilija Kazlienė dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

SVARSTYTA. 30. Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo klausimas
Vilija Kazlienė dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.

2017-01-25 V šaukimo Tarybos 20 posėdis
SVARSTYTA. 7. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių termino pratęsimo klausimas.
Mantas Varaška pranešė, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto balsavime nedalyvaus.

SVARSTYTA. 9. Uždarosios akcinė bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo klausimas.
Evaldas Silickas pranešė, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto balsavime nedalyvaus.
Juozas Rinkevičius informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto balsavime nedalyvaus.

 
 2016 METAI
2016-02-17 V šaukimo Tarybos 10 posėdis
SVARSTYTA. 9. Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo klausimas.
Vida Milda Klimienė informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų balsavime nedalyvaus.

2016-05-25 V šaukimo Tarybos 13 posėdis
SVARSTYTA. 13. Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo klausimas.
Vida Milda Klimienė informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų balsavime nedalyvaus.

SVARSTYTA. 48. Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo klausimas.
Vida Milda Klimienė pranešė, kad dėl viešų ir privačių interesų balsavime nedalyvaus.

2016-06-29 V šaukimo Tarybos 14 posėdis
SVARSTYTA. 11. Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo klausimas.
Ramutė Vinikienė informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų balsavime nedalyvaus.
Vilija Kazlienė informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų balsavime nedalyvaus.
Valdas Kazlauskas sakė, kad dėl viešų ir privačių interesų balsavime nedalyvaus.
Jonas Dabrila informavo, kad dėl viešų ir privačių interesų balsavime nedalyvaus.

2016-08-24 V šaukimo Tarybos 15 posėdis
SVARSTYTA. 7. Kazlų Rūdos sporto centro 2016-2017 mokslo metų ugdymo plano suderinimo klausimas.
Valdas Kazlauskas pranešė, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto balsavime nedalyvaus.

SVARSTYTA. 26. Kandidatūros teikimo „Auksinės krivūlės riteris" 2016 metų apdovanojimui klausimas.
Vytautas Kanevičius pranešė, kad dėl viešų ir privačių interesų konflikto balsavime nedalyvaus.

2016-09-28 V šaukimo Tarybos 16 posėdis
SVARSTYTA. 12. Pritarimo Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos "Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais" koofinansavimui klausimas.
Reda Kneizevičienė dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto nusišalino nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo.


Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA