KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Sveikata
 • PATVIRTINTA NAUJA KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ REDAKCIJA >>
 • KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ ATASKAITA >>

 • KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2014–2017 METAMS >>

 • KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2015 METUS >>

 • KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2014 METUS >>

 • KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2011-2013 METŲ PROGRAMOS ATASKAITA UŽ 2013 METUS >>

 • KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2011–2013 METŲ PROGRAMA >>


 

Kuprinių įtaka laikysenos sutrikimams

Taisyklinga laikysena turi didelę reikšmę ne tik žmogaus išvaizdai, bet ir savijautai. Įvairūs laikysenos sutrikimai trukdo normaliai vidaus organų fiziologinei veiklai, dėl to greitai pavargstama, jaučiami skausmai nugaros srityje ir kiti negalavimai.

Laikysenos sutrikimai yra aktuali mokinių sveikatos problema. Laikysenos sutrikimų priežastys yra įvairios – persirgtos ligos, dėl mažo fizinio aktyvumo silpniau išsivystę kūno raumenys, blogi įpročiai (sėdėjimas susikūprinus, pasilenkus į vieną pusę, daiktų nešiojimas vienoje rankoje) ir kt. Netinkamas mokyklinis suolas ar per sunki kuprinė taip pat gali būti jų atsiradimo priežastys.

Dažniausiai laikysenos sutrikimai atsiranda jaunesniame mokykliniame amžiuje (7-10 metų), nes skeletas dar auga ir kaulėja, tačiau stuburas tebėra ne visai sukaulėjęs, lankstus ir veikiant žalingiems aplinkos faktoriams, gali atsirasti laikysenos sutrikimų. Kai vaikai sulaukia 14 metų, baigiasi stuburo formavimasis ir tuomet aplinkos sąlygos mažiau veikia kaulinį audinį.

Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose 2011 m. rugsėjo mėn. buvo vykdoma kuprinių svėrimo akcija pradinių klasių mokiniams. Iš viso buvo pasverta 143 mokiniai ir jų kuprinės, iš kurių 62,2 procentai viršijo higienos normas. Svėrimo metu buvo informuojama apie kuprininių ir jų nešiojimo įtaką laikysenai, dalinta informacinė medžiaga.

Lietuvos higienos normoje HN 41:2003 ,,Mokyklinės prekės“ nurodyta, kad optimalus pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10% moksleivio kūno svorio. Didžiausias pilnos kuprinės svoris neturi viršyti 15% moksleivio kūno svorio.

Per sunkių kuprinių priežastys gali būti įvairios – sunki pati kuprinė (tuščia), vaikas nešiojasi ir tai dienai nereikalingas mokymo priemones, nešiojasi kitus nereikalingus daiktus (žaislus) ir kt.

Visų akcijoje dalyvavę mokiniai gavo informacinius lapelius, kuriuose buvo nurodyta jų vaikų kuprinių svoris ir patarimai, kaip elgtis, kad kuprinė nedarytų žalos jų vaikų sveikatai. O rekomendacijos būtų tokios:

· į mokyklą daiktus neštis tik mokyklinėje kuprinėje
· tuščia pradinukų kuprinė turėtų sverti ne daugiau 700 gr., vyresniojo amžiaus mokinių- iki 1000 gr.
· kuprinėje turi būti tik tą dieną reikalingi daiktai
· mokyklinė kuprinė turi būti su diržais ir rankenėle. Diržų ilgis turi būti reguliuojamas, o plotis – ne siauresnis kaip 3,5 cm.
· nešant kuprinę, visada užsidėti diržus ant abiejų pečių. Diržai turi būti nei per daug suveržti, nei per daug laisvi. Kuprinės apačia turėtų būti ties vaiko liemeniu.
· mokyklinės kuprinės išorinėje pusėje turi būti pritvirtinti atšvaitai taip, kad būtų kuo geriau matomi.
· optimalus pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10% moksleivio kūno svorio.
· didžiausias pilnos kuprinės svoris neturi viršyti 15% moksleivio kūno svorio.

Kad per sunkios mokyklinės kuprinės nepakenktų vaikų sveikatai turėtume pasirūpinti visi – patys vaikai-susidėdami tik reikalingas tai dienai priemones, tėveliai, kurie turėtų pakontroliuoti vaiko kuprinės turinį, mokytojai – aiškiai pasakyti, kokių konkrečių priemonių reikės tą dieną mokykloje ir sveikatos priežiūros specialistai, kurie visada gali patarti, kaip saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą.

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros
skyriaus informacija

 


 

 • KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 2011-2013 METŲ STRATEGIJA >>

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA

Tarybos pirmininkas – Vytautas Kanevičius, Kazlų Rūdos savivaldybės meras (savivaldybės paskirtas asmuo).

Nariai:

 • Nijolė Bagušienė, Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininko pavaduotoja (visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus, atstovas)
 • Rūta Burkšaitienė, VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro socialinė darbuotoja (visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus, atstovas)
 • Ingrida Černiauskienė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Kazlų Rūdos seniūnijos seniūnė (savivaldybės paskirtas asmuo)
 • Jūratė Kamičaitienė, Kazlų Rūdos savivaldybės sporto centro vyriausioji metodininkė (savivaldybės įstaigos atstovas)
 • Vida Milda Klimienė, VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja (savivaldybės įstaigos atstovas)
 • Ramutė Sarapinavičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė (visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus, atstovas)
 • Vaida Sendžikienė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė-savivaldybės gydytoja (savivaldybės paskirtas asmuo);
 • Rolandas Vosylius, VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės direktorius (savivaldybės įstaigos atstovas)

 


 

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2010 m. balandžio 2 d.
sprendimu Nr.TS 31-892

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATAI

I.BENDROJI DALIS

 • Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (toliau – Sveikatos taryba) yra savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba).
 • Sveikatos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
 • Sveikatos tarybos veiklos programa yra finansuojama iš Savivaldybės biudžeto.
 • Sveikatos tarybą sudaro ir jos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

II. SVEIKATOS TARYBOS STRUKTŪRA

 • Sveikatos tarybą sudaro 9 nariai: 1/3 Savivaldybės paskirtų asmenų, 1/3 Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų.
 • Sveikatos taryba sudaroma 4 metams.
 • Sveikatos tarybos veiklos forma yra posėdis, kuris yra teisėtas, jei dalyvauja 2/3 atstovų. Sprendimai Sveikatos taryboje priimami dalyvaujančių asmenų balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai – lemia pirmininko balsas.

III. SVEIKATOS TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 • Pagrindinis Sveikatos tarybos uždavinys yra koordinuoti ir formuoti savivaldybės teritorijoje visuomenės sveikatos politiką.
 • Vykdydama pagrindinį uždavinį Sveikatos taryba atlieka šias funkcijas:
 • koordinuoja savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą;
 • nagrinėja klausimus pagal savo kompetenciją, teikia informaciją ir pasiūlymus dėl priemonių gyventojų sveikatos būklei gerinti Savivaldybės tarybai, savivaldybės ir valstybės institucijoms, įstaigoms, visuomenės informavimo priemonėms, nevyriausybinėmis organizacijoms, Nacionalinei sveikatos tarybai;
 • nustato Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetines kryptis;
 • įvertina Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektus bei sudaro finansuojamų projektų sąrašą;
 • sudaro Kazlų Rūdos visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatą, kurią teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai;
 • organizuoja pasitarimus, seminarus ir konferencijas aktualiais visuomenės sveikatos politikos klausimais;
 • atlieka kitas funkcijas, priskirtas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir kitus įstatymus bei Sveikatos tarybos nuostatus.

IV. SVEIKATOS TARYBOS TEISĖS

 • Sveikatos taryba turi šias teises:
 • gauti iš Savivaldybės ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų, Nacionalinės sveikatos tarybos informaciją, reikalingą Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme ir Sveikatos tarybos nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti, bendradarbiauti su jomis;
 • teikti pasiūlymus pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybai, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui, Kazlų Rūdos savivaldybės merui dėl visuomenės sveikatos politikos savivaldybės teritorijoje;
 • siūlyti sudaryti tarpžinybines komisijas, darbo grupes Sveikatos tarybos kompetencijos klausimams spręsti ir Sveikatos tarybos funkcijoms įgyvendinti;
 • kviesti į Sveikatos tarybos posėdžius Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos tarnautojus, savivaldybės įstaigų ir kitų institucijų atstovus sprendžiant gyventojų sveikatos gerinimo klausimus;
 • lankytis Savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose ir organizacijose, domėtis vaikų, moksleivių, darbuotojų sveikatos saugos ir stiprinimo sąlygomis; sveikatos priežiūros prieinamumo gyventojams klausimais;
 • dalyvauti savivaldybės ir šalies renginiuose visuomenės sveikatos politikos klausimais;
 • skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Sveikatos taryba atsiskaito Savivaldybės tarybai jai pareikalavus.
 • Piniginių lėšų panaudojimą kontroliuoja Kazlų Rūdos savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.


 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA