KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


< Skelbimai >
   2018-10-29
NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 2018 M. RUGSĖJO-GRUODŽIO MĖN.
Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2018-09-26 sprendimu Nr. TS-166 patvirtino Kazlų Rūdos savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą (nuoroda į Aprašą)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-27 įsakymu Nr. AT-553 ir 2018-10-24 įsakymu Nr. AT-611 paskirtos lėšos 2018 metų III-IV ketvirtį Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui:
1. Lietuvos šaulių sąjungos programai „Kazlų Rūdos krašto jaunųjų šaulių ugdymo programa" (30 vaikų) - 1350 Eur (IV ketv.);
2. Lietuvos skautijos programai „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Kazlų Rūda)" (30 vaikų) - 1800 Eur;
3. VšĮ „Stiklo namai" programai „Džiaugsmingo meno laboratorija II" (27 vaikai) - 1620 Eur;
4. Ugnės Lipinskaitės (laisvosios mokytojos) programai „Šiuolaikiniai šokiai" (118 vaikų) - 6900 Eur;
5. Justinos Gaučienės (laisvosios mokytojos) programai „Sportiniai šokiai" (99 vaikai) - 5775 Eur;
6. Kazlų Rūdos sporto centro programai „Šokių studija" (21 vaikas) - 1260 Eur;
7. Kazlų Rūdos muzikos klubo programai „Groju orkestre" (22 vaikai) - 1320 Eur.

Neformaliojo vaikų švietimo programos, akredituotos Kazlų Rūdos savivaldybėje:

Eil. Nr.

Programos teikėjas

Programa, programos kodas KTPR registre

Programos anotacija

1.

Lietuvos šaulių sąjunga

Kazlų Rūdos krašto jaunųjų šaulių ugdymo programa, 121500179

Jaunuolis, dalyvaudamas šiame kurse, įtvirtina žinias apie pagrindines valstybines institucijas ir jų svarbą, išmoksta taisyklingai žygiuoti, dėvėti uniformą, saugiai elgtis su pneumatiniu ir mažo kalibro šautuvais, teisingai atlikti šaudybos pratimus, susipažįsta su pagrindiniais reikalavimas ruošiantis žygiui, orientavimusi vietovėje ir asmens higienos laikymusi bei maitinimusi lauko sąlygomis. Taip pat mokoma spręsti įvairias komandines užduotis, ugdomos asmeninės bei lyderio kompetencijos. Programa orientuota į aktyvų gyvenimą mėgstantį ir propaguojantį jaunimą. Supažindinama su Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės bei kitų statutinių organizacijų veikla, jų tikslais, per jaunimui patrauklią veiklą skatinama siekti aukštesnių pakopų jaunųjų šaulių ugdyme, tuo pačiu vykdant prevenciją nusikalstamumui jaunimo tarpe.

Daugiau informacijos tel. 8 698 49533.

2.

Lietuvos skautija

Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Kazlų Rūdos sav.), 121500161

Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje pripažintu „skautiškuoju metodu" (jo elementai: mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema, įžodis ir priesakai, simbolika).Užsiėmimų veiklos organizuojamos pagal amžiaus grupes. Vaikai, veikdami mažose grupėse (skiltyse), susikuria simboliką, prisiima pareigų, kelia idėjas, planuoja jų įgyvendinimą, priima sprendimus, aptaria vykdytą veiklą. Aktyviųjų metodų pagalba susipažįsta su skautybės kaip Lietuvos ir pasaulinio vaikų ir jaunimo judėjimo istorija, mokosi elgtis ekstremalių situacijų aplinkybėmis, eina į žygį, stebi gamtą, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija, mokosi stovyklauti, atlieka kūrybines bei konstravimo (pionerijos) užduotis, įgyja skautiškųjų specialybių, kartu su grupe sugalvoja ir atlieka gerąjį darbelį vietos bendruomenei. Programa paremta pakopine ugdymo sistema, kur kiekvienas dalyvis asmeniškai seka savo pažangą ir drauge su ugdytoju vertina savo pasiekimus, kurie pažymimi įteikiant specialius ženklus-simbolius. Programoje dalyvaujantys vaikai formuojasi asmeninių vertybių sistemą, ugdosi kritinį mąstymą, sustiprina savo pilietines pozicijas - tai tampa jų savastimi, patiriant skautiškojo nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų įgūdžių, dar geriau pažįstant save ir aplinką, surandant naujų draugų.

Daugiau informacijos tel. 8 656 31723.

3.

Kazlų Rūdos sporto centras

Neformaliojo vaikų švietimo programa "Šokių studija", 120500799

Programa skirta vaikams, kurie nori pažinti šokio meną, ugdydami kultūrines (šokio kaip meno pažinimo, domėjimosi savos kultūros šokio paveldu bei šiuolaikiniais šokio reiškiniais) bei socialines (pagarbaus bendravimo su vienminčiais ir kitaminčiais, tolerancijos) kompetencijas. Programos metu bus tenkinami vaikų natūralūs poreikiai judėti, ugdomas sąmoningas ir harmoningas kūno judesys, tenkinami saviraiškos poreikiai. Užsiėmimų metu bus ugdoma taisyklinga laikysena, kūno stiprumas, judesių laisvumas ir koordinavimas, ugdytiniai šokiu išreikš save ir atsiskleis kūrybiškai, dalyvaus vietos ir savivaldybės renginiuose.

Daugiau informacijos tel. 8 618 68397.

4.

Kazlų Rūdos muzikos klubas

Groju orkestre, 120100690

Kazlų Rūdos orkestro veikloje dalyvauja tiek vaikai ir jaunimas, tiek suaugę žmonės. Vaikai pradeda mokytis groti instrumentais nuo 6 metų ir muzikinę veiklą gali tęsti neribotą laiką. Programa skirta vaikams ir jaunuoliams norintiems išmokti groti pučiamųjų instrumentų orkestruose naudojamu muzikos instrumentu (pradedantieji) arba tobulinti savo gebėjimus groti konkrečiu muzikos instrumentu (pažengusieji). Programa prisidės prie vaikų vaizduotės, laisvo meninio mąstymo, kūrybiškumo lavinimo, skatins domėjimąsi muzika. Tai puiki galimybė jaunam žmogui išmokti prasmingai ir aktyviai leisti savo laisvalaikį, dirbti komandoje, mokytis savidisciplinos, ugdyti savivertę, savigarbą, pasitikėjimą savimi. Muzikavimas pučiamųjų orkestre - kolektyvinė veikla nukreipta į bendro rezultato siekimą, tačiau net ir muzikuojant kolektyve dėl žanro ypatumų yra pakankamai erdvės pasireikšti ir individualiam meistriškumui bei gebėjimams.

Daugiau informacijos tel. 8 686 47401.

5.

VšĮ „Stiklo namai"

Džiaugsmingo meno laboratorija II, 120200396

Užsiėmimų metu vaikai supažindinami su profesionalių menų technikomis. Tekstilė: tapyba ant šilko, spaudimas ant audinio. Skulptūra: objektų kūrimas iš modelino, šaukštelių ir šviestuvų kūrimas. Stiklas: Vitražo kūrimas, papuošalų kūrimas ir stiklo lydymo technikos įsisavinimas.

Visus susikurtus kūrinukus vaikai nešasi namo ir šeimos narius įtraukia į tolimesnius kūrybinius procesus. Veiklos metu vaikai geriau susipažįsta vieni su kitais, patiria kūrybinį džiugesį ir tas nuotaikas pratęsia grįžę į šeimas.

Daugiau informacijos tel. 8 689 96215.

6.

Justina Gaučienė (laisvasis mokytojas)

Sportiniai šokiai, 120300421

Sportinių šokių programa pritaikyta mokiniams, turintiems įvairią šokio patirtį, ir atitinka įvairius šokio polinkius turinčių mokinių interesus. Programa taip pat suteikia mokiniams, neturintiems jokios šokio patirties, galimybę išbandyti save naujoje veikloje. Vaikai susipažins su sportinių šokių  (lėto valso, tango, lėto fokstroto, vienos valso, kvikstepo, sambos, ča - ča - ča, rumbos, pasadoblio, džiaivo, salsos)  pagrindiniais žingsniais ir jų deriniais. Šokdami mokiniai  lavins koordinaciją, lankstumą, fizinę formą, kūrybiškumą, muzikalumą, mokysis taisyklingos laikysenos. Visus gebėjimus mokysis pritaikyti ne tik šokių aikštelėje, bet ir kitose srityse.

Daugiau informacijos tel. 8 682 92194.

7.

Ugnė Lipinskaitė (laisvasis mokytojas)

Šiuolaikiniai šokiai, 120300378

Programa skirta visų amžiaus grupių moksleiviams. Šiuolaikiniai šokiai - meninės veiklos išraiška, kai ugdomi vaiko meniniai gebėjimai, estetinės pažiūros, plėtojami emociniai ir mąstymo procesai. Ši veikla ugdo pasitikėjimą savimi, stiprina bendravimo įgūdžius, discipliną ir atsakomybę, skatina būti aktyviu visuomenės nariu, valstybės piliečiu. Užsiėmimų metu ugdytiniai mokomi ne tik naujų šokio judesių, tačiau ugdoma ir kūrybinė iniciatyva bei saviraiška, kuriant naujas choreografijas šokių pasirodymams. Treniruotėje taikoma komunikacinė šokio gebėjimų ugdymo kryptis, kuomet vaikai gali būti šokėjais ir kūrėjais, stebėtojais ir vertintojais. Šiuolaikiniai šokiai suteikia galimybę vaikams improvizuoti, atsiskleisti, kas yra labai svarbu mokyklinio amžiaus vaikų vystymuisi. Ši visuma ateityje suteiks motyvaciją savęs tobulinimui, pilnavertiškumo jausmą bei lengvesnę integraciją į visuomenę.

Daugiau informacijos tel. 8 658 99908.

 

 


Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA