KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų konkursas

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų atranka ir vertinimas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr.A1-345 patvirtintų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 37 punktu,  Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-20 įsakymu Nr.AT-806 patvirtintas lėšų paskirstymo projektas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti 2018 metams.

Pareiškėjo pavadinimas

Suma iš savivaldybės Biudžeto lėšų EUR

Suma iš valstybės biudžeto lėšų, EUR

Suma pagal PVAK rekomendacijas

EUR

Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija

1307,00

6538,00

7845,00

VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras     

267,00

1333,00

1600,00

Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugija

3100,00

15500,00

18600,00

Iš viso:

4674,00

23371,00

28045,00

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr.A1-345 patvirtintų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 40 punktu, organizacijos informuotos apie skirtą finansavimą.

 
  Paskelbta: 2018-01-03

 
BAIGĖSI 2018 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS

Iki šių metų spalio 16 d. vyko Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų teikimas finansavimui 2018 m. metams iš valstybės ir savivaldybės biudžetų gauti.
Projektų paraiškas galėjo teikti neįgaliųjų socialinės reabilitacijos srityje veikiančios organizacijos: asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurios ne mažiau nei vienus metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas (neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) ir vykdo veiklas, skirtas Kazlų Rūdos savivaldybėje gyvenantiems, besimokantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.
2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas savivaldybės administracijai pateikė šios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:
1. Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugija;
2. Viešoji įstaiga Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras;
3. Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija.
Projektus vertins Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Projektų vertinimo ir atrankos komisija.
Vadovaudamasis 2012 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-345 patvirtintų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 37 punktu, Savivaldybės administracijos direktorius iki gruodžio 30 d. patvirtina lėšų paskirstymą projektams finansuoti.

 

 Paskelbta: 2017-10-18
 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų atranka ir vertinimas
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 patvirtinto Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo 4 ir 6 punktais Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-25 įsakymu Nr.AT-598 sudaryta Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2017 metų projektų vertinimo ir atrankos komisija, svarstydama projektų vertinimo rezultatus, atsižvelgė į skirtingas negalias (judėjimo, regėjimo, klausos, sutrikusios intelekto ir kt.) turinčių asmenų specialiųjų poreikio tenkinimo reikalingumą ir prioritetą teikė tiems projektams, kurie labiausiai tenkina savivaldybėje gyvenančių skirtingas negalias turinčių asmenų specialiuosius poreikius, žymiai gerina jų gyvenimo kokybę. Komisija parengė projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo projektą, kurį pateikė savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-20 įsakymu Nr. AT-742 patvirtintas lėšų paskirstymo projektas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti 2017 metams.
 

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Suma iš savivaldybės biudžeto lėšų, Eur

Suma iš valstybės biudžeto lėšų, Eur

Suma pagal PVAK rekomendacijas Eur

1.

Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugija

3114,20

15571,00

18685,20

2.

VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras

560,00

2800,00

3360,00

3.

Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija

1400,00

7000,00

8400,00

Iš viso

5074,20

25371,00

30445,20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 patvirtinto Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 40 punktu, visos organizacijos apie skirtą finansavimą bus informuotos raštu per 15 darbo dienų.

Paskelbta: 2016-12-27

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų atranka ir vertinimas  

Vadovaudamasis 2015 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-516 patvirtintų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 37 punktu, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-18 įsakymu Nr.AT-697 patvirtintas lėšų paskirstymo projektas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti 2016 metams.

 

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Suma iš savivaldybės biudžeto lėšų, Eur

Suma iš valstybės biudžeto lėšų, Eur

Suma pagal PVAK rekomendacijas Eur

1.

Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugija

1817,20

18172,00

19989,20

2.

VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras

415,00

4150,00

4565,00

3.

Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija

885,00

8850,00

9735,00

Iš viso

3117,20

31172,00

34289,20


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr.A1-345 patvirtinto Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo 36 punktu, visos organizacijos informuotos apie skirtą finansavimą.

Paskelbta: 2016-01-18


BAIGĖSI 2016 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS

Iki šių metų spalio 15 d. vyko Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų teikimas finansavimui 2016 metams iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų gauti.

Projektų paraiškas galėjo teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos: asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurios ne mažiau nei vienus metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas Kazlų Rūdos savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.
2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas Savivaldybės administracijai pateikė šios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

  1. Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija.
  2. Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugija.
  3. Viešoji įstaiga Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras.

Projektus vertins Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. AT-582 patvirtinta Projektų vertinimo ir atrankos komisija.

Vadovaudamasis 2015 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-516 patvirtintų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 37 punktu, Savivaldybės administracijos direktorius iki gruodžio 30 d. patvirtina lėšų paskirstymą projektams finansuoti.

 Paskelbta: 2015-10-27 


REKOMENDACIJOS DĖL PASLAUGŲ GAVĖJŲ APSKAITOS, ĮGYVENDINANT SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTUS>>

Rekomendacijų priedai>>

Paskelbta: 2013-10-10


Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA