KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Informacija apie teritorijų planavimą

2020-05-25

DUOMENYS APIE NUMATOMUS REKONSTRUOTI OBJEKTUS 

1. Statybvietės adresas - Kazlų Rūdos. sav., Kazlų Rūdos m., Vytauto g.

2. Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipas -  pėsčiųjų takai (šaligatviai) - kiti inžineriniai statiniai, II grupės nesudėtingieji statiniai.

3. Projektinius pasiūlymus parengė - UAB "Ugira", projekto vadovas Aloyzas Jurdonas, el.p. aloyzas@ugira.lt, tel. 8 698 33862.

4. Statytojas -  Kazlų Rūdos savivaldybė; adresas:, Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, el. pašto adresas: priimamasis@kazluruda.lt, tel. (8 343) 95 276.

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais tvarka - susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima atvykus į UAB „UGIRA" adresu Jono Dailidės g. 10, Marijampolėje,  info@ugira.lt, tel. 8 343 52201. Susipažinti galima iki 2020-06-12, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

Taip pat, duomenys apie projektą skelbiami Kazlų Rūdos savivaldybės internetinėje svetainėje.

6. Pasiūlymų dėl projektinių pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymus galima pateikti atvykus į UAB „UGIRA" adresu Jono Dailidės g. 10, Marijampolėje, arba el. paštu: info@ugira.lt, tel. 8 343 52201. Pasiūlymus galima teikti iki 2020-06-12.

PROJEKTAS>>

Viešo susirinkimo duomenys:

Data: 2020-06-15

Laikas: 16.30 val.

Vieta: Kazlų Rūda, Atgimimo g. 12.

Karantino metu susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu:

Meeting ID: 911 7997 7793

Password: 0YXgxv

Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/91179977793?pwd=ZWR0K0l3TExLdHVxdENhWXZjbFUzQT09

 


2020-05-12

 

Informacija apie teritorijų planavimą

Informuojame: Pradedamas rengti inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo elektrinių išdėstymo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, specialusis planas.
Planavimo pagrindas: Kazlų Rūdos savivaldybės Tarybos 2020-01-20 sprendimas Nr. TS-7 "Dėl vėjo elektrinių išdėstymo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo"
Planavimo tikslai:
1. Išnagrinėti potencialiai tinkamas teritorijas vėjo elektrinių statybai ir suformuoti ilgalaikes vėjo elektrinių plėtros kryptis Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
2. Numatyti galimą įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti;
3. Rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams nuo vėjo jėgainių teritorijų iki galimų prijungimo vietų, plėtoti inžinerinę ir susisiekimo sistemą, užtikrinant visuomenės poreikius bei numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, o taip pat suderinti savivaldybės, įmonių, gyventojų ir kitų asmenų ar jų grupių interesus.
Planavimo organizatorius:Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda. Tel. (8 343) 68 629, e-paštas ukis@kazluruda.lt
Vėjo elektrinių išdėstymo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo organizavimo darbų programa patvirtinta Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-30 įsakymu Nr. AT-40. Su ja galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje http://www.tpdris.lt
Vadovaujantis nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo", patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, 3.3. punktu, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti visą dokumento rengimo laikotarpį Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje http://www.tpdris.lt
Apie parengtą Savivaldybės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo elektrinių išdėstymo Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, teritorijų planavimo dokumentą bus paskelbta vėliau.


2020-05-12

INFORMACIJA
APIE SPRENDIMO PRIĖMIMĄ
DĖL KAIMO PLĖTROS PROJEKTO RENGIMO IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO

IInformuojame, kad 2020 m. gegužės 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Guobų k., Alyvų g. 9 (kadastro Nr. 5107/0008:244), kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius: ..................................
Iki 2020 m. gegužės 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriuje, Vytauto g. 28, Marijampolė, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Įsakymo projektas>>

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius


2020-04-14

INFORMACIJA
APIE SPRENDIMO PRIĖMIMĄ
DĖL KAIMO PLĖTROS PROJEKTO RENGIMO IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO

 Informuojame, kad 2020 m. balandžio 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Kūjų k. (kadastro Nr. 5101/0001:187), kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius: ....................
Iki 2020 m. balandžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriuje, Vytauto g. 28, Marijampolė, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Įsakymo projektas>>    

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius


2020-04-02

 PRANEŠIMAS APIE PATAISYTĄ
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS
Raudonplynio kraštovaizdžio draustinio ribų plano korektūros specialųjį planą

Planavimo organizatorius - Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.Tel.8 343 68629, teritorijuplanavimas@kazluruda.lt, architektas A.Lukoševičius.

Plano plano rengėjas - IĮ Atkulos projektai". Savanorių 11A-83, LT-03116 Vilnius. Tel. 8 687 34108, atkula@gmail.com L.Janulienė.
Specialiojo plano pavadinimas - Raudonplynio kraštovaizdžio draustinio ribų plano korektūros specialusis planas
Specialiojo plano tikslas - koreguoti esamas draustinio ribas arba nustatyti naujas; nustatyti teritorijos gamtos, saugomų teritorijų apsaugos, naudojimo reglamentus.
Planavimo pagrindas - Kazlų Rūdos savivaldybės Tarybos 2019-0515 sprendimas Nr. TS-108 koreguoti Raudonplynio kraštovaizdžio draustinio ribas (rengiant specialųjį saugomų teritorijų planavimo dokumentą) bei nustatyti apsaugos reglamentus.
Specialiojo plano lygmuo - vietovės.
Planavimo objektas - Kazlų Rūdos savivaldybės Raudonplynio kraštovaizdžio draustinio riba.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) - neatliekamas.

Informuojame, kad vadovaujantis planavimo darbų programa (patvirtinta Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-30 įsakymu Nr. AT449) specialiojo plano rengimo etapai yra : parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos planavimo proceso procedūros vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Sprendiniai>>


2020-03-16

Nepritarta projektiniams pasiūlymams „ Ąžuolų g. Ąžuolų Būdos k. Kazlų Rūdos savivaldybėje KR7225 rekonstravimas" Dėl neįvykdyto projektinių pasiūlymų rengimo užduoties 2020-01-23 Nr. 1, 4 punkto reikalavimų. 

Ūkio ir terotorijų planavimo skyriaus informacija


2020-02-12

INFORMACIJA
APIE SPRENDIMO PRIĖMIMĄ
DĖL KAIMO PLĖTROS PROJEKTO RENGIMO IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO

Informuojame, kad 2020 m. vasario 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kazlų Rūdos sav., Jankų sen., Uzarų k. (kadastro Nr. 8448/0001:300), kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius: .....................
Iki 2020 m. vasario 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriuje, Vytauto g. 28, Marijampolė, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Įsakymo projektas>>   

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius

 


2020-02-06

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS

Raudonplynio kraštovaizdžio draustinio ribų plano korektūros specialųjį planą

Planavimo organizatorius - Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.Tel. 8 343 68629, arunas.lukosevicius@kazluruda.lt, architektas A.Lukoševičius.
Plano plano rengėjas - IĮ Atkulos projektai". Savanorių 11A-83, LT-03116 Vilnius. Tel. 8 687 34108, atkula@gmail.com L.Janulienė.
Specialiojo plano pavadinimas - Raudonplynio kraštovaizdžio draustinio ribų plano korektūros specialusis planas
Specialiojo plano tikslas - koreguoti esamas draustinio ribas arba nustatyti naujas; nustatyti teritorijos gamtos, saugomų teritorijų apsaugos, naudojimo reglamentus.
Planavimo pagrindas - Kazlų Rūdos savivaldybės Tarybos 2019-0515 sprendimas Nr. TS-108 koreguoti Raudonplynio kraštovaizdžio draustinio ribas (rengiant specialųjį saugomų teritorijų planavimo dokumentą) bei nustatyti apsaugos reglamentus.
Specialiojo plano lygmuo - vietovės.
Planavimo objektas - Kazlų Rūdos savivaldybės Raudonplynio kraštovaizdžio draustinio riba.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) - neatliekamas.

Informuojame, kad vadovaujantis planavimo darbų programa (patvirtinta Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-30 įsakymu Nr. AT449) specialiojo plano rengimo etapai yra: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos planavimo proceso procedūros vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 40 punktu specialiojo plano viešinimui taikoma supaprastinta tvarka.

Susipažinti su parengtu specialiuoju planu galima nuo 2020 m. vasario 10 d. iki 2020 m. vasario 21 d. imtinai pas specialiojo plano organizatorių aukščiau nurodytais kontaktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu (aukščiau nurodytu adresu), taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki susipažinimo su parengtu dokumentu laikotarpio pabaigos - iki 2020 m. vasario 21 d. Pasiūlymo teikėjas planavimo organizatoriaus atsakymą gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jo gavimo dienos.

Schema>>

Sprendiniai>>


2020-01-09

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Informuojame: Pradedamas rengti vietovės lygmens specialusis saugomų teritorijų planavimo dokumentas - Raudonplynio kraštovaizdžio draustinio ribų schemos koregavimo specialusis planas.

Planavimo pagrindas:Kazlų Rūdos savivaldybės Tarybos 2019-05-15 sprendimas Nr. TS-108 "Dėl Raudonplynio kraštovaizdžio draustinio ribų schemos koregavimo"

Planavimo tikslai:

1.      Koreguoti esamas Draustinio ribas arba nustatyti naujas;

2.      Nustatyti teritorijos gamtos, saugomų teritorijų apsaugos naudojimo reglamentus.

Planavimo organizatorius:Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda. Tel. (8 343) 68 629, e-paštas  teritorijuplanavimas@kazluruda.lt

Plano rengėjas: IĮ „Atkulos projektai",Savanorių pr. 11A-83 LT-03116 Vilnius. Tel. +8 687 34108

Raudonplynio kraštovaizdžio draustinio ribų schemos koregavimo darbų programa patvirtinta Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-30 įsakymu Nr. AT-449. Su ja galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje http://www.tpdris.lt (dokumento Nr. S-VT-58-19-416)

Vadovaujantis nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo", patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, 3.3. punktu, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti visą dokumento rengimo laikotarpį Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje http://www.tpdris.lt(dokumento Nr.S-VT-58-19-416)

Apie parengtą Vietovės lygmens saugomų teritorijų planavimo dokumentą bus paskelbta vėliau.

 


2019-10-29

INFORMACIJA
APIE SPRENDIMO PRIĖMIMĄ
DĖL KAIMO PLĖTROS PROJEKTO RENGIMO IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO


Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Rūdupio k. (kadastro Nr. 5116/0001:64), kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius:..............................
Iki 2019 m. lapkričio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriuje, Vytauto g. 28, Marijampolė, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Įsakymo projektas>>   

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius


Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA