KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Privatizuojami objektai
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠAS (2011-10-11)
SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS NEKILNOJAMASIS TURTAS

Eil. Nr.

Unikalus Nr.

Objekto likutinė
balansinė vertė (tūkst. Lt)

Pavadinimas, trumpa objekto charakteristika, adresas

1

4400-1227-2796

Nebaigtas statyti

Pastatas-gyvenamasis namas (nebaigtas statyti) (bendras plotas 612,74 kv. m, dviejų aukštų, aštuonių butų, pastato sienos iš medinių skydų su karkasu, išorinė apdaila plastikinės dailylentės, stogas šlaitinis su metaline danga); Maironio g. 40, Kazlų Rūda

2

5899-0000-7014

33,392

Pastatas-vaikų darželis (bendras plotas 446,88 kv. m, vieno aukšto, sienų medžiaga-paneliai, kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora, pavėsinė 2H1p. Pavėsinė 3H1p), unikalus Nr. 5899-0000-9026); Būdos k., Jankų sen., Kazlų Rūdos sav.


PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2008 m. vasario 7 d.
sprendimu Nr.TS 8-243

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO IR PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kazlų Rūdos savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programos (toliau tekste – Programa) lėšų naudojimo tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) reglamentuoja valstybės biudžeto skirtų lėšų Savivaldybei ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos patvirtintų biudžeto asignavimų, skirtų Kazlų Rūdos savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programai, naudojimo ir skyrimo tvarką.
2. Programos uždaviniai – vykdyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimą, plėtoti socialinį būstą, užtikrinti savivaldybei priklausančių laisvų butų ir komunalinių objektų priežiūrą, vykdyti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, vykdyti savarankiškąsias savivaldybės funkcijas – įgyvendinami pagal Programoje nustatytas priemones.

II. VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

3. Valstybės biudžeto lėšos naudojamos turto valdymo ir privatizavimo programos priemonei – organizuoti valstybės paramos socialiniam būstui įsigyti įsisavinimą (08.02.01.01.) – įgyvendinti.

III. LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA VYKDYTI VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS

4. Lėšos naudojamos turto valdymo ir privatizavimo programos priemonėms įgyvendinti:
4.1. organizuoti savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo patikėjimo teise (08.02.03.01).
4.2. vykdyti piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus nagrinėjimą bei sprendimų dėl nuosavybės teisės atkūrimo priėmimą (08.02.03.02).
4.3. organizuoti valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymą (08.02.03.03).

IV. LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA VYKDYTI SAVARANKIŠKOSIOMS SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOMS

5. Lėšos naudojamos turto valdymo ir privatizavimo programos priemonėms įgyvendinti:
5.1. parengti privatizuojamų objektų dokumentaciją (08.01.01.01.);
5.2. vykdyti privatizavimo procedūras (08.01.01.02.);
5.3. samdyti turto vertintojus (08.01.01.03.);
5.4.organizuoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių socialinės paskirties gyvenamųjų patalpų gerinimą (08.02.01.02.);
5.5.vykdyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto apskaitą (08.02.02.01.);
5.6.vykdyti savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūras (08.02.02.02.);
5.7.vykdyti savivaldybei priklausančių laisvų butų ir komunalinių objektų priežiūrą (08.02.02.03.).

V. LĖŠŲ SKYRIMO TVARKA

6. Lėšos Programai įgyvendinti skiriamos:
6.1. šio Aprašo II skyriuje nurodytoms priemonėms įgyvendinti lėšos skiriamos pagal Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos priimtus sprendimus;
6.2. šio Aprašo III skyriuje nurodytoms priemonėms įgyvendinti lėšos skiriamos:
6.2.1. 4.1. punkte nurodytai priemonei – pagal asignavimų valdytojo pasirašytas sutartis,
6.2.2. 4.2. ir 4.3. punktuose nurodytoms priemonėms įgyvendinti lėšos skiriamos pagal Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos priimtus sprendimus;
6.3. šio Aprašo IV skyriuje nurodytoms priemonėms įgyvendinti lėšos skiriamos:
6.3.1. 5.1., 5.2., 5.3., 5.5., 5.6., 5.7 punkte nurodytai priemonei – pagal asignavimų valdytojo pasirašytas sutartis,
6.3.2. 5.4. punkte nurodytoms priemonėms įgyvendinti lėšos skiriamos pagal savivaldybės mero potvarkiu sudarytos komisijos siūlymus ir asignavimų valdytojo pasirašytas sutartis.

VII. KONTROLĖ IR ATSKAITOMYBĖ

7. Lėšų panaudojimo kontrolė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.


>> DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO IR PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO KEITIMO >> (Doc)


 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA