KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Informacija ūkininkams

 

DĖL PIENO GAMYBOS IR REALIZAVIMO METINĖS DEKLARACIJOS TEIKIMO

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-286 - Pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija už 2019-2020 metų apskaitos laikotarpį (TP deklaracija) teikiama, t. y. duomenys į Pieno apskaitos informacinę sistemą (PAIS) suvedami nuo 2020 m. balandžio 20 d. iki 2020 m. liepos 31 d.
 • Nuo 2020 m. balandžio 20 d. iki 2020 m. liepos 31 d.- TP deklaracija teikiama pieno gamintojui naudojantis el. bankininkyste arbakreipiantis į savivaldybę:telefonu 8-343-95188, el. paštu: vilma.kazliene@kazluruda.lt, paštu adresu: Vytauto g. 45 , Kazlų Rūda, LT-69417, kurjerio pagalba.
 • Nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2020 liepos 31 d.- TP deklaracija teikiama pieno gamintojuiatvykus į savivaldybę adresu: Vytauto g. 45 , Kazlų Rūda, III a. 7 kab.,jei nebuvo galimybės TP deklaracijos pateikti kitais būdais.

 Svarbu: pieno gamintojai, kurie į savivaldybę kreipėsi telefonu, paštu, el. paštu, kurjerio    pagalba,   savivaldybėje   turi  pasirašyti  TP  deklaraciją  iki  2020 m.  rugpjūčio  14 d.

TP deklaracijų duomenys suvedami į PAIS prisijungus https://www.vic.lt/registruotiems-naudotojams/  ir pasirinkus  „Pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija".       

Dėl Pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos už 2019-2020 metų apskaitos laikotarpį formos  kreiptis telefonu 8-343-95188, el. paštu: vilma.kazliene@kazluruda.lt.

 Paskelbta: 2020-04-17


 
Nuo kovo 16 d. savivaldybės administracijos žemės ūkio skyrius gyventojus aptarnaus nuotoliniu būdu.
 
Į savivaldybės administracijos specialistų kabinetus gyventojai nebus priimami. Prašymus ir skundus galite teikti el. paštu: priimamasis@kazluruda.lt, zus@kazluruda.lt, paslaugas užsakyti elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt.
Konsultacijos taip pat vyks telefonu 8 343 95188. Po konsultacijos telefonu, esant būtinybei, bus paskirtas susitikimas su specialistu.

Paskelbta: 2020-03-16

 
Informacija žemdirbiams

Vasario 20 d. 10 val. Kazlų Rūdos savivaldybės didžiojoje salėje (Atgimimo g. 12, II a , Kazlų Rūda) vyks žemdirbių susirinkimas aktualiais žemės ūkio klausimais. Bus pateikiama informacija apie žemės ūkio veikloje susikaupusių atliekų tvarkymo ypatumus ( kur ir kaip pristatyti sukauptas atliekas, apskaitos vedimas ir kt.), valstybinės žemės ūkio paskirties įsiterpusių sklypų įsigijimo sąlygas ir kitus bendro pobūdžio žemės ūkio klausimus.
Susirinkime dalyvaus Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Kęstutis Mažeika.
Kviečiame dalyvauti


Žemės ūkio skyriaus informacija

  Paskelbta: 2020-02-10

Aktualu keičiantiems asbestinę stogo dangą


Informuojame, kad nuo šių metų kovo 2 d. iki balandžio 30 d. vėl renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas".

Paraiškos bus renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose skyriuose, ir savivaldybėse.
Kovo 18 d. nuo 9 - 12 val. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriuje (Vytauto g. 45, III a.) dėl asbestinių stogų paramos konsultuos ir rinks paraiškas Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovas.
Daugiau informacijos apie paramą asbestinių stogų dangos keitimui rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos internetinėje svetainėje www.nma.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Žemės ūkio skyrius

 Paskelbta: 2020-02-07


Svarbi informacija žemės ūkio valdų valdytojams ir ūkininkams

Primename, kad žemės ūkio valdų (toliau - valda) valdytojams, o nuo 2018 metų ir ūkininkams yra numatyta prievolė atnaujinti valdos ir ūkininko ūkio (toliau - ūkis) duomenis kartą per kalendorinius metus iki gruodžio 31 d. arba pasikeitus tam tikriems valdos arba ūkio duomenims. Valdos (ūkio) duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus. Neatnaujinus valdos (ūkio) duomenų per registrų nuostatuose nustatytą terminą jie bus išregistruoti.

Prašome neatidėlioti valdų (ūkių) duomenų atnaujinimo iki paskutinės metų savaitės. Dėl didelio prašymų skaičiaus ir registrų tvarkytojų darbų gausos gali atsirasti delsimų, dėl kurių galite nespėti šiais metais atnaujinti valdos (ūkio) duomenų.

Valdytojas ar jo įgaliotas asmuo valdos duomenis gali atnaujinti seniūnijoje, kurios teritorijoje yra valdos centras. Dėl ūkio duomenų atnaujinimo ūkininkas gali kreiptis į seniūniją arba savivaldybę pagal ūkio adresą. Nuo š. m. kovo mėn. ūkio ir valdos duomenis valdos valdytojas (o jeigu valdos valdytojas juridinis asmuo, - jo įgaliotas asmuo) arba ūkininkas gali atnaujinti savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungęs prie paslaugos Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra".

Svarbu! Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad valdų duomenys turėtų būti korektiški, t. y. valdose nurodytų žemės sklypų bendras plotas, kiek įmanoma, turėtų sutapti su deklaruotu bendru žemės plotu. Ūkinių gyvūnų laikytojai turėtų nepamiršti įkelti sutarčių dėl srutų išlaistymo, taip pat mėšlo pardavimo duomenų, kad nebūtų viršijamas azoto, tenkančio vienam žemės ūkio naudmenų hektarui, kiekis.

 

VĮ žemės ūkio ir kaimo verslo centro informacija

 Paskelbta: 2019-10-31


SVARBI INFORMACIJA ŽEMDIRBIAMS.

Jei Jūsų auginamos kultūros nukentėjo nuo sausros, kreipkitės į seniūniją ir rašykite prašymą dėl sausros padarytos žalos. Savivaldybės sudaryta komisija atvyks užfiksuoti žalos faktą.

Patikrinimų duomenys būtų reikalingi padarytų nuostolių dydžiui apskaičiuoti, jeigu būtų skirta lėšų sausros padarytiems nuostoliams žemės ūkio veiklos subjektams atlyginti.

 

Žemės ūkio skyriaus informacija

Paskelbta: 2019-05-27


Primename, kad 2019 m. balandžio 15 d. prasidėjo pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimas

Pieno gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ar pieno produktus, privalo nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. pateikti Pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją (toliau - deklaraciją) už praėjusį apskaitos laikotarpį (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo").

Gamintojai nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. gali kreiptis į savivaldybę, o savivaldybės atsakingi darbuotojai prisijungę prie Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau - PAIS) užpildys deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį. Užpildžius ir sutikrinus deklaraciją PAIS, savivaldybės darbuotojas atspausdina du deklaracijos egzempliorius. Gamintojas ir savivaldybės darbuotojas patikrina deklaracijos duomenis ir patvirtina jų teisingumą pasirašydami deklaracijoje.

Atkreipiame dėmesį, kad pieno gamintojo mirties atveju vienas iš įpėdinių privalo pateikti deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį mirusiojo vardu, apie tai pažymėdamas deklaracijoje.

 

Žemės ūkio skyriaus informacija

Paskelbta: 2019-04-23


 

Aktualu keičiantiems asbestinę stogo dangą

Informuojame, kad nuo šių metų balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. vėl renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas".

Kaip ir praėjusiais metais, paraiškos bus renkamos ne tik Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose skyriuose, bet ir savivaldybėse. Balandžio 17 d. ir gegužės 22 d.  9 - 12 val. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriuje (Vytauto g. 45, III a.) dėl asbestinių stogų paramos paraiškų konsultuos Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovas.

Daugiau informacijos apie paramą asbestinių stogų dangos keitimui rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos internetinėje svetainėje www.nma.lt

Žemės ūkio skyriaus  informacija

Paskelbta: 2019-04-02
 

 
 
Paskelbta: 2019-03-25
 

Svarbi informacija žemės ūkio valdų valdytojams ir ūkininkams

Primename, kad žemės ūkio valdų (toliau - valda) valdytojams, o nuo šių metų ir ūkininkams yra numatyta prievolė atnaujinti valdos ir ūkininko ūkio (toliau - ūkis) duomenis kartą per kalendorinius metus iki gruodžio 31 d. arba pasikeitus tam tikriems valdos arba ūkio duomenims. Valdos (ūkio) duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus. Neatnaujinus valdos (ūkio) duomenų per registrų nuostatuose nustatytą terminą jie bus išregistruoti.
Valdytojas ar jo įgaliotas asmuo valdos duomenis gali atnaujinti seniūnijoje, kurios teritorijoje yra jo valdos centras. Dėl ūkio duomenų atnaujinimo ūkininkas gali kreiptis į seniūniją arba savivaldybę pagal ūkio adresą. Nuo š. m. kovo mėn. ūkio ir valdos duomenis valdos valdytojas (o jeigu valdos valdytojas juridinis asmuo, jo įgaliotas asmuo) arba ūkininkas gali atnaujinti savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungęs prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra".

Svarbu! Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad valdų duomenys turėtų būti korektiški, t. y. valdose nurodytų žemės sklypų bendras plotas, kiek įmanoma, turėtų sutapti su deklaruotu bendru žemės plotu. Ūkinių gyvūnų laikytojai turėtų nepamiršti įkelti sutarčių dėl srutų išlaistymo, taip pat mėšlo pardavimo duomenų, kad nebūtų viršijamas azoto, tenkančio vienam žemės ūkio naudmenų hektarui, kiekis.

 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija

  Paskelbta: 2018-11-19

Keitėsi valstybės rinkliavos dydis už ūkininko ūkio pažymėjimo išdavimą dydis

            Įsigaliojus 2018 m. rugsėjo 19 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 946 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimui valstybinė rinkliava už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą - 12,00 Eur.

            Rinkliava mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos pavadinimas "Už kitas paslaugas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą", įmokos kodas 53058.

Žemės ūkio skyriaus informacija

Paskelbta: 2018-10-09


 

Patvirtinti avansinių išmokų dydžiai

Nuo š. m. spalio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams rengiasi mokėti avansinę išmokos dalį už 2018 m. deklaruotus plotus, atitinkančius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus.

 

2018 m. spalio 5 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinti šie tiesioginių išmokų avansiniai dydžiai: 

 1. dalis vienkartinės išmokos už plotus - 43 Eur už ha;
 2. dalis žalinimo išmokos - 34 Eur už ha pareiškėjams;
 3. dalis išmokos jauniesiems ūkininkams - 31 Eur už ha;
 4. dalis išmokos už pirmuosius hektarus - 39 Eur už ha;
 5. dalis susietosios išmokos už baltyminius augalus- 34 Eur už ha;
 6. dalis susietosios išmokos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus - 9 Eur už ha;
 7. dalis susietosios išmokos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai - 64 Eur už ha.

Taip pat nuo spalio 16 d. bus mokamas susietosios paramos už pienines karves avansas - 73 Eur už pieninę karvę.

Ūkininkaujantiems nederlingose žemėse nustatyti šie paramos avansiniai dydžiai:

 • ūkininkaujantiems didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) vietovėse - 51 Eur už ha;
 • ūkininkaujantiems mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų ) vietovėse - 42 Eur už ha;
 • ūkininkaujantiems vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso - 20 Eur už ha;
 • ūkininkaujantiems intensyviai karsto zonai priskiriamose vietovėse - 20 Eur už ha;
 • ūkininkaujantiems potvynių užliejamoms teritorijoms priskiriamose vietovėse - 20 Eur už ha.

Tiesioginių išmokų avansas sudarys 70 proc. išmokos pagal atitinkamą paramos schemą sumos dalį, tuo tarpu pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių" - 85 proc. skirtos paramos. Avansinės išmokos bus mokamos iki lapkričio 30 d.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacija
 
Paskelbta: 2018-10-09
 
 
 
  Paskelbta: 2018-08-16

 
Ekstremalios situacijos paskelbimas nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo savaime neatleidžia

Žemės ūkio ministerija dar kartą primena: paskelbus ekstremalią situaciją Lietuvoje ūkininkai nėra savaime atleidžiami nuo sutartinių įsipareigojimų su verslo subjektais vykdymo.


Nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą žemdirbys gali būti atleidžiamas, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl su ekstremaliąja situacija susijusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Kaip to įrodymas gali būti panaudotos Prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduodamos šias aplinkybes liudijančios pažymos.
Žemės ūkio viceministrė Ausma Miškinienė atkreipia dėmesį į labai svarbų niuansą - žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartis yra verslo sutartis, kurią pasirašydamos abi pusės laisva valia prisiima su jos vykdymu susijusias pareigas ir atsakomybę. Ekstremalios situacijos paskelbimas neatleidžia nuo įsipareigojimų, prisiimtų pagal privačių subjektų sutartis. Žemdirbiai turi žinoti, kad force majeure pažyma nėra šimtaprocentinis garantas, jog bus atleidžiama nuo minėtųjų įsipareigojimų.
„Kiekvienas atvejis yra individualus ir pasižymi tik jam būdingomis faktinėmis aplinkybėmis. Ne paslaptis ir tai, kad grūdų supirkėjai kiekvienais metais susiduria su ūkiais, kurie, siekdami parduoti grūdus aukštesne nei susitarta kaina, atsisako vykdyti savo įsipareigojimus. Bet kokiu atveju grūdų augintojai privalo įspėti grūdų supirkėjus, kad negalės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, ir kartu spręsti šią situaciją", - pabrėžia viceministrė ir dar kartą primena, kad Žemės ūkio ministerija nereguliuoja privačių sutartinių santykių ir įsipareigojimų vykdymo bei neišduoda jokių pažymų.
Šiuo metu Žemės ūkio ministerija siekia palengvinti žemdirbiams finansinę naštą ir norėtų teisiškai įtvirtinti galimybę jiems kompensuoti force majeure pažymos kaštus - šis klausimas dar tebederinamas su kitomis institucijomis.
Ūkininkaujantiems labai svarbu žinoti ir tai, kad įsipareigojimų, prisiimtų pagal privačių subjektų sutartis, ir ES bei nacionalinės paramos priemonių įsipareigojimų nevykdymas yra skirtingi dalykai. Pareiškėjai, dalyvaujantys su plotu susijusių priemonių veiklose ir negalintys įvykdyti taisyklėse nustatytų įsipareigojimų dėl netinkamų gamtinių oro sąlygų, sankcijų nesulauks. Patikrų specialistai nefiksuos pažeidimų, susijusių su įsipareigojimais, kurių įvykdyti neleidžia sausra (atkreiptinas dėmesys, kad geros agrarinės būklės reikalavimų, kurių vykdymui sausra įtakos neturi, privalu laikytis, pvz., pievos, kuriose neganomi gyvuliai ir neruošiamas šienas ar šienainis, turi būti šienaujamos).
Pažymėtina, kad tais atvejais, kai investicinės ES paramos gavėjo vykdoma veikla nėra tiesiogiai susijusi su žemės ūkio produktų gamyba, tačiau jis dėl blogų oro sąlygų negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų (pvz., išplėtoti gamybos apimtis, pasiekti pelningumo rodiklius konkrečiais metais, užtikrinti darbo vietų skaičių ir kt.), paramos gavėjas turi pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai laisvos formos paaiškinimą, kuriame išdėstoma, kokio įsipareigojimo ir dėl kokių priežasčių, susijusių su oro sąlygomis, negali būti laikomasi, ir pridėti tai patvirtinančius dokumentus.

Žemės ūkio ministerijos informacija

 


  Paskelbta: 2018-08-07


 

Pratęstas 2018 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo terminas 

Atsižvelgiant į pernai vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje Lietuvą užklupusias liūtis, dėl kurių užsitęsė žemės ūkio darbai, bei į didelį paraiškų teikimo intensyvumą paskutiniosiomis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo dienomis, deklaravimo laikotarpis pratęsiamas iki š. m. birželio 8 d. Pavėluotai pateikti paraiškas bus galima iki š. m. liepos 3 d.

Žemės ūkio ministerija prašo visų pareiškėjų nelaukti paskutinės dienos ir deklaruoti naudmenas. Tam, kad pareiškėjai išvengtų galimų sankcijų už vėlavimą (paskutinėmis deklaravimo dienomis tikėtinas itin didelis sistemos apkrovimas ir galima nespėti pateikti paraiškos iki birželio 8 d.), jų prašoma paskubėti deklaruoti.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjas be sankcijų už vėlavimą gali tikslinti savo paraišką (pvz., keisti deklaruojamos kultūros kodą) iki pat liepos 3 d. - svarbiausia, kad jau būtų pateikta paraiška ir įbraižyti visi pareiškėjo dirbami bei valdomi žemės plotai.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

  Paskelbta: 2018-06-04


 

Pratęstas metinių deklaracijų teikimo terminas

Žemės ūkio ministro įsakymu gegužės 9 d. buvo pakoreguotos susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklės. Pakeitimas aktualus pienininkams, kurių vidutinis rinkai patiekto pieno kiekis iš vienos karvės per metus yra ne mažesnis kaip 500 kg.

Vidutinis rinkai patiektas pieno kiekis iš vienos karvės skaičiuojamas laikotarpiu nuo praėjusių metų balandžio 1 d. iki einamųjų metų kovo 31 d. Skaičiuojant paramą naudojami Pieno apskaitos informacinės sistemos duomenys apie parduotą pieną perdirbti. Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti atveju naudojami tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų (TP deklaracija) duomenys, esantys minėtoje informacinėje sistemoje.

Gegužę pakeistose susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklėse nustatytas vėlesnis TP deklaracijų pateikimo terminas. Jei anksčiau pieninių karvių laikytojai TP deklaracijas turėjo pateikti iki gegužės 14 d., tai šiais metais šias deklaracijas dar bus galima teikti iki liepos 1 d. Skaičiuojant paramą, imamas faktiškai parduotas natūralaus riebumo pieno kiekis.

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie  Žemės ūkio ministerijos informacija

 

 Paskelbta: 2018-05-16


Kviečiame 2018 m. gegužės 1 d.-birželio 15 d. teikti paraiškas dėl valstybės pagalbos ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytoje buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje>>

 Paskelbta: 2018-05-07


2018 m. balandžio 16 d. prasidėjo pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimas

Informuojame, kad pieno gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ar pieno produktus, privalo nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. pateikti Pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją (toliau - deklaraciją) už praėjusį apskaitos laikotarpį (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo").

Gamintojai nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. gali kreiptis į savivaldybę, o savivaldybės atsakingi darbuotojai prisijungę prie Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau - PAIS) užpildys deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį. Užpildžius ir sutikrinus deklaraciją PAIS, savivaldybės darbuotojas atspausdina du deklaracijos egzempliorius. Gamintojas ir savivaldybės darbuotojas patikrina deklaracijos duomenis ir patvirtina jų teisingumą pasirašydami deklaracijoje. Atkreipiame dėmesį, kad pieno gamintojo mirties atveju, vienas iš įpėdinių, privalo pateikti deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį mirusiojo vardu, apie tai pažymėdamas deklaracijoje. Taip pat primename, kad nuo 2018 m. balandžio 1 d. neprivaloma pildyti Pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalo.

VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo centro informacija

Paskelbta: 2018-04-19


Aktuali informacija žemdirbiams, kurie 2018 metais teiks paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas

http://www.vic.lt/blog/2018/03/20/2018-03-20-aktuali-informacija-zemdirbiams-kurie-2018-metais-teiks-paramos-uz-zemes-ukio-naudmenas-ir-kitus-plotus-bei-gyvulius-paraiskas/

 Paskelbta: 2018-03-22


Pakeistos tiesioginių išmokų taisyklės>>

Žemės ūkio skyriaus  informacija

Paskelbta: 2018-03-20


Aktualu keičiantiems asbestinę stogo dangą

                Informuojame, kad vasario 9 d. žemės ūkio ministro įsakymu patikslintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2018 metais grafikas.

            Patikslintame paraiškų rinkimo grafike nustatyta, kad šiuo metu renkamas paraiškas pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui" bus galima teikti dviem savaitėmis ilgiau -  iki kovo 12 d. (buvo numatyta - iki vasario 28 d.).

            Kovo 7 d. 9 - 12 val. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriuje (Vytauto g. 45, III a. 6 kab.) dėl asbestinių stogų paramos paraiškų konsultuos Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovas.

 

Žemės ūkio skyriaus  informacija

Paskelbta: 2018-02-22


 
Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), apskaičiavimo 2018 m. sausio 1 d.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (ir vėlesniais jo pakeitimais), apskaičiavo 2018 m. sausio 1 d. žemės ūkio valdos ar ūkio bendrąjį standartinį gamybinį pelną ir ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominio dydžio vienetais (EDV).

Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2018 m. sausio 1 d.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (ir vėlesniais jo pakeitimais), apskaičiavo 2018 m. sausio 1 d. produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED).

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija

  Paskelbta: 2018-02-12

Pratęsiamas tręšimo sezonas


Dėl užsitęsusių liūčių, paskandinusių dalį Lietuvos laukų, ūkininkai negalėjo ne tik nuimti derliaus, bet ir tręšti savo laukų. Atsižvelgiant į tai, šiandien žemės ūkio ministro Broniaus Markausko ir aplinkos ministro Kęstučio Navicko pasirašytu įsakymu „Dėl tręšimo sąlygų 2017 metais nustatymo" tręšimo sezonas pratęsiamas iki gruodžio 1 d.
Svarbu tai, kad net ir pratęsus tręšimo laikotarpį galioja nuostata, draudžianti mėšlą ir (ar) srutas skleisti ant įšalusios, įmirkusios ar apsnigtos žemės. Draudimas skleisti mėšlą ir srutas šaltuoju metų laiku galioja visų Europos Sąjungos šalių narių ūkininkams. Ribojant žemės tręšimą mėšlu siekiama apsaugoti upes, ežerus, jūras bei kitus paviršinius bei požeminius vandenis nuo taršos nitratais, naudojamais žemės ūkyje.
Tręšimą mėšlu ir srutomis reglamentuoja aplinkos ir žemės ūkio ministrų įsakymas, nustatantis didžiausią leistiną per metus į dirvožemį patenkančio azoto kiekį - 170 kg/ha.
Primename, kad draudžiama skystąjį mėšlą ir srutas skleisti šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis arčiau kaip per 100 m nuo gyvenamojo namo be gyventojo sutikimo ir arčiau kaip per 300 m nuo gyvenvietės be seniūno sutikimo. To reikia, kad šalia gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms netektų kęsti nemalonaus kvapo.

Žemės ūkio ministerijos informacija

  Paskelbta: 2017-11-17


DĖL TRĘŠIMO MĖŠLU IR SRUTOMIS
 
Atsižvelgiant į didelį iškritusių kritulių kiekį, kuris smarkiai apriboja ne tik žemės ūkio naudmenų dirbimą, derliaus nuėmimą, bet ir tręšimą mėšlu ir (ar) srutomis, bei žemės ūkio socialinių partnerių kreipimąsi raštu dėl tręšimo sąlygų palengvinimo, Žemės ūkio ministerijoje buvo organizuotas pasitarimas su Aplinkos ministerijos atstovais susidariusiai situacijai spręsti.

Kadangi dalis mėšlo ar srutų kaupimo įrenginių yra visiškai užpildyti, o tręšimo technika negali įvažiuoti į tręšimo laukus, kuriems tręšti jau yra sudaryti tręšimo planai, žemės ūkio veiklos subjektams yra rekomenduojama ieškoti galimybių vykdyti tręšimo darbus neįmirkusiuose plotuose, priklausančiuose kitiems savininkams, nei tai buvo numatyta tręšimo planuose, tam sudarant laisvos formos dvišales sutartis tarp žemės ūkio naudmenų savininkų ir mėšlo ir (ar) srutų turėtojų. Sutartyje turėtų būti nurodyta tręšiamų žemės ūkio naudmenų vieta ir lauko dydis bei panaudotų organinių trąšų kiekis, išlaikant 170 kg į ha azoto normą. Parengtuose tręšimo planuose turi būti įrašyta pastaba, kad tręšimo plano nuostatų nebuvo laikomasi, bei pridedama dvišalė sutartis, kuri pagrįstų mėšlo ir (ar) srutų panaudojimą kituose plotuose.

Žemės ūkio ministerijos informacija 

 Paskelbta: 2017-11-07


DĖL DUOMENŲ APIE ŽUVUSIŲ PASĖLIŲ PLOTUS SURINKIMO

Po žemės ūkį nusiaubusių liūčių Lietuvoje paskelbta ekstremalioji situacija.  Žuvusių pasėlių plotus pagal atskiras pasėlių rūšis skaičiuoja ir informaciją apie tai Žemės ūkio ministerijai teikia visos šalies savivaldybės. Spalio 1 d. duomenimis, šalyje buvo apie 140 tūkst. ha laukų, kuriuose nenuimtas derlius. Iki lapkričio 1 d. tikimasi sulaukti tikslesnių duomenų. Dėl liūčių patyrę žalą visos šalies žemdirbiai turi nedelsiant kreiptis į tą savivaldybę, kurioje yra žuvę pasėliai, ir pateikti informaciją apie žuvusių pasėlių plotus.

Savivaldybės žemės ūkio skyriaus specialistai ūkininkui padės užpildyti reikalingą pateikti pažymą. Savivaldybėje yra sudaryta komisija, kuri gavusi žemės ūkio veiklos subjektų užpildytą pažymą, fiksuoja žuvusių dėl nepalankių hidrometeorologinių sąlygų pasėlių plotus. Vėliau pagal pateiktą pažymą atliekamas žuvusių pasėlių patikrinimas ir surašomas aktas. Svarbu tai, kad informaciją savivaldybei gali pateikti tik deklaravusieji pasėlių plotus pagal rūšis, priskirtas prie I ir II grupės pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorių.  Pažymos renkamos iki spalio 30 d.

Kompensacijų dėl patirtų nuostolių sulauks ne visi - teisę į valstybės ir (ar) europinę paramą įgis tik žemės ūkio veiklos subjektai, šiais metais negavę 30 proc. ir daugiau pajamų, lyginant su 2014, 2015 ir 2016 metų vidutinėmis pajamomis, tenkančiomis žuvusių pasėlių plotui.


Paskelbta: 2017-10-23

Pieno gamintojams - didesnė parama

Gera žinia pieno gamintojams: žemės ūkio ministras Bronius Markauskas įsakymu patvirtino 2017 metų susietosios paramos už pienines karves paramos dydį - 101,94 Eur už pieninę karvę. Lyginant su 2016 metais, parama išaugo net 10,94 Eur. Pernai ji buvo 91 Eur.

Šios paramos avansus (71 Eur už pieninę karvę) numatoma pradėti mokėti nuo š. m. spalio 16 d. Likusi paramos dalis, t. y. 30,94 Eur, į pieno gamintojų sąskaitas turėtų patekti nuo š. m. gruodžio 1 d.

Iš viso 2017 m. ES susietajai paramai už pienines karves numatoma skirti 26,7 mln. eurų (2016 m. - 25 mln. eurų).Susietoji parama mokama už pienines karves. Ja palaikomos pieno gamintojų pajamos, užtikrinant dabartinį gamybos lygį valdų valdytojams, registruotiems Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Informuojame, kad gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ar pieno produktus, privalo nuo balandžio 15 d. iki birželio 6 d. pateikti Pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją (toliau - deklaraciją) už praėjusį apskaitos laikotarpį (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo").
Gamintojai nuo balandžio 15 d. iki birželio 6 d. gali kreiptis į savivaldybę, o savivaldybės atsakingi darbuotojai prisijungę prie Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau - PAIS) užpildys deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį. Užpildžius ir sutikrinus deklaraciją PAIS, savivaldybės darbuotojas atspausdina du deklaracijos egzempliorius. Gamintojas ir savivaldybės darbuotojas patikrina deklaracijos duomenis ir patvirtina jų teisingumą pasirašydami deklaracijoje.
Atkreipiame dėmesį, kad pieno gamintojo mirties atveju, vienas iš įpėdinių, privalo pateikti deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį mirusiojo vardu, apie tai pažymėdamas deklaracijoje.
Gamintojas, pateikęs deklaraciją, gali ją tikslinti iki tų pačių metų liepos 1 d.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija


 
 
 
 
Tiesioginės išmokos 2015-2020 m. 
Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA