KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Tiesioginės išmokos už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

Paslaugos pavadinimas

Tiesioginės išmokos už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

Paslauga skirta

Fiziniams asmenims
Juridiniams asmenims

Paslaugos teikėjas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)

Tiesioginės išmokos už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

Tikslinės grupės

Ūkininkai
Žemės naudotojai, valdytojai

Kategorija

Žemės ūkis

Paslaugos aprašymas

 • Žemės ūkio subjektas turi užsiimti žemės ūkio veikla.
 • Žemės ūkio naudmenos, už kurias prašoma išmokų, turi atitikti Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimus, patvirtintus LR žemės ūkio ministro 2007-07-10 įsakymu Nr. 3D-327 (Žin., 2007, Nr. 78-3157).
 • Pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonėse turi laikytis reikalavimų, numatytų tų priemonių įgyvendinimo taisyklėse.
 • Pareiškėjo valda turi būti įregistruota LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir joje turi būti nemažiau negu 1 ha žemės ūkio naudmenų.
 • Pareiškėjui būtina paraiškoje deklaruoti visus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus valdoje, taip pat ir tas žemės ūkio naudmenas, už kurias išmokos nėra mokamos arba už kurias pareiškėjas nepageidauja gauti išmokų.
 • Išmokas galima gauti tik už tas žemės ūkio naudmenas, kurios 2003 m. birželio 30 d. buvo geros agrarinės būklės, nepaisant, ar minėtą dieną jos buvo naudojamos gamybai, ar ne. Patikros metu nustačius, kad pareiškėjas prašo išmokų už akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas (apaugusias medžiais, krūmais) žemės ūkio naudmenas, laikoma, kad jos 2003 m. birželio 30 d. nebuvo geros agrarinės būklės, paramai netinkamos ir jų plotai iš paramai tinkamo žemės ūkio naudmenų ploto atimami.
 • Pareiškėjas privalo nurodyti kaimo valdos registro numerį.
 • Turėti asmeninę sąskaitą banke ir nurodyti ją paraiškoje.
 • Kiekvienais metais atnaujinti Žemės ūkio ir kaimo valdos duomenis.
 • Įsipareigoja nemažinti valdomų daugiamečių ganyklų (pievų) ploto pagal 2005 metais buvusį daugiamečių ganyklų (pievų) plotą.

Procedūros aprašymas

 • Žemės ūkio subjektas nuo 200x-04-14 iki 200X-06-15 kreipiasi į Žemės ūkio skyrių arba seniūniją pagal tai, kurioje seniūnijoje įregistruota kaimo valda.
 • Žemės ūkio subjektas pateikia laisvos formos dokumentą su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (pasėlių pavadinimai, laukų plotai), ir esant galimybei, praeitais metais teiktos paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2007 m. gauti kopiją.
 • Paraišką teikia kaimo valdos valdytojas asmeniškai, jeigu paraiška teikiama ne valdos valdytojo, pateikiamas įgaliojimas.
 • Teikiant paraišką, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Gali pateikti tik vieną paraišką.
 • Pareiškėjas privalo nurodyti:
  • fizinis asmuo - vardą, pavardę, o juridinis - juridinio asmens teisinę formą ir pavadinimą;
  • fizinio asmens arba juridinio asmens kodą;
  • tikslų adresą pagal gyvenamą vietą, kuriuo būtų galima susisiekti su pareiškėju, telefono numerį;
  • nurodomas valdos numeris;
  • banko pavadinimas ir atsiskaitomosios sąskaitos numeris;
  • pareiškėjas pateikia duomenis apie visus disponuojamus pasėlius ir žemės ūkio naudmenas, kontrolinio žemės sklypo numerį, lauko numerį, kuris turi sutapti su lauko numeriu, nurodytu kontrolinių žemės sklypų žemėlapio fragmente, pasėlio plotą (ha) lauko pasėlių kodą (pagal klasifikatorių).
 • Pareiškėjas pateikia atspausdintus žemėlapius, kuriuose įbraižytos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukų ribos, arba Kaimo verslo centro sistemos duomenų bazėje GIS programoje specialistų pagalba braižomos žemės ūkio subjekto pasėlių laukų ribos, pagal pareiškėjo pateiktus laukų ribų išmatavimus.
 • Pareiškėjas nurodo auginamų kultūrų pavadinimus, plotus, tikslias laukų ribas.
 • Pildoma Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenų bazėje nustatytos formos paraiška.
 • Suvedami duomenys atspausdinama paraiška ir žemėlapiai.
 • Pareiškėjas patikrina paraiškos duomenis ir patvirtina jų teisingumą parašu. Pasirašoma ant antrojo ir kiekvieno papildomo lapo (nurodant vardą, pavardę).
 • 1 paraiškos egzempliorius pateikiamas pareiškėjui.
 • Paraiškos pateikimo faktą patvirtina parašu paraiškų priėmimo žurnale.
 • 2-asis paraiškos egzempliorius ir žemėlapiai segami į bylą.
 • Specialistas atsakingas už pasėlių deklaravimą rengia lydraštį ir suformuotas pareiškėjų bylas perduoda administruoti Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams.
 • Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojai vykdo pasėlių laukų ir paraiškos duomenų patikrą.
 • Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki 20XX m. liepos 10 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę paramos sumą mažinant 1 proc., išskyrus vėlavimo atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pvz.: pareiškėjo mirti, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė).
 • Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 10 darbo dienų nuo tada, kai atsiranda tokia galimybė, kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir dokumentus, liudijančius vėlavimo priežastį.
 • Tiesioginės išmokos pareiškėjui pervedamos į nurodytą asmeninę banko sąskaitą dalimis, Nacionalinei mokėjimo agentūrai atlikus patikras, (už tais metais deklaruotus pasėlius nuo gruodžio 1 d. iki kitų metų balandžio 30 d.).

Formos ir nuorodos

Prašymas-paraiška tiesioginei išmokai gauti 

Nuorodos į dokumentus

Dėl Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2012 m. taisyklių patvirtinimo

Kontaktinė informacija

Rita Jankauskienė
Žemės ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė
Kazlų Rūda, Vytauto g. 45,  7 kab.
Tel. (8 343) 95 188
El. p.  rita@kazluruda.lt

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema
Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA