KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

< Skelbimai >
   2020-01-16
NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 2020 M.

 Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-14 įsakymu Nr. AT-14 patvirtintas sąrašas Neformaliojo vaikų švietimo programų, kurios atitinka reikalavimus ir gali būti įgyvendinamos Kazlų Rūdos savivaldybėje ir pretenduoti į tikslines NVŠ lėšas.


Neformaliojo vaikų švietimo programos, akredituotos Kazlų Rūdos savivaldybėje:

Eil. Nr.

Programos teikėjas

Programa, programos kodas KTPR registre

Programos anotacija

1.

Lietuvos šaulių sąjunga

Kazlų Rūdos krašto jaunųjų šaulių ugdymo programa, 121500179

Užsiėmimai vyks Vytauto g. 27, Kazlų Rūda; Mokyklos g. 4, Plutiškės.

Jaunuolis, dalyvaudamas šiame kurse, įtvirtina žinias apie pagrindines valstybines institucijas ir jų svarbą, išmoksta taisyklingai žygiuoti, dėvėti uniformą, saugiai elgtis su pneumatiniu ir mažo kalibro šautuvais, teisingai atlikti šaudybos pratimus, susipažįsta su pagrindiniais reikalavimas ruošiantis žygiui, orientavimusi vietovėje ir asmens higienos laikymusi bei maitinimusi lauko sąlygomis. Taip pat mokoma spręsti įvairias komandines užduotis, ugdomos asmeninės bei lyderio kompetencijos. Programa orientuota į aktyvų gyvenimą mėgstantį ir propaguojantį jaunimą. Supažindinama su Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės bei kitų statutinių organizacijų veikla, jų tikslais, per jaunimui patrauklią veiklą skatinama siekti aukštesnių pakopų jaunųjų šaulių ugdyme, tuo pačiu vykdant prevenciją nusikalstamumui jaunimo tarpe.

Daugiau informacijos tel. 8 698 49533.

2.

Lietuvos skautija

Skautauk, patirk, atrask (Kazlų Rūdos sav.), 121500424

Užsiėmimai vyks Atgimimo g. 1, Kazlų Rūda.

Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje pripažintu „skautiškuoju metodu" (jo elementai: mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema, įžodis ir priesakai, simbolika, veikla bendruomenėse). Užsiėmimų veiklos organizuojamos pagal amžiaus grupes (6-10 m., 11-14 m., 15-19 (21) m.). Vaikai, veikdami mažose grupelėse (skiltyse), susikuria simboliką, prisiima pareigų, kelia idėjas, svarsto įvairiausias veiklas, pasirenka jiems aktualią temą, planuoja įgyvendinimą, vykdo numatytas veiklas, praktiškai išbando ir stiprina įgūdžius, reikalingus žygiuose, stovyklose, aptaria rezultatus ir asmenines įgytas patirtis. Aktyviųjų metodų pagalba susipažįsta su skautybės kaip Lietuvos ir pasaulinio vaikų ir jaunimo judėjimo istorija, mokosi elgtis ekstremalių situacijų aplinkybėmis, eina į žygį, stebi gamtą, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija, mokosi stovyklauti, atlieka kūrybines bei konstravimo (pionierijos) užduotis, kartu su grupe sugalvoja ir atlieka gerąjį darbelį vietos bendruomenei. Programa paremta pakopine ugdymo sistema, kur kiekvienas dalyvis asmeniškai seka savo pažangą ir drauge su ugdytoju vertina savo pasiekimus, kurie pažymimi įteikiant specialius ženklus-simbolius. Programoje dalyvaujantys vaikai formuojasi asmeninių vertybių sistemą, ugdosi kritinį mąstymą, sustiprina savo pilietines pozicijas - tai tampa jų savastimi, patiriant skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų įgūdžių, dar geriau pažįstant save ir aplinką, surandant naujų draugų.

Daugiau informacijos tel. 8 656 31723.

3.

Kazlų Rūdos sporto centras

Neformaliojo vaikų švietimo programa "Šokių studija", 120500799

Užsiėmimai vyks Šilo g.10, Bagotoji.

Programa skirta vaikams, kurie nori pažinti šokio meną, ugdydami kultūrines (šokio kaip meno pažinimo, domėjimosi savos kultūros šokio paveldu bei šiuolaikiniais šokio reiškiniais) bei socialines (pagarbaus bendravimo su vienminčiais ir kitaminčiais, tolerancijos) kompetencijas. Įgyvendinant programą bus tenkinami vaikų natūralus poreikis judėti, ugdomas sąmoningas ir harmoningas kūno judesys, tenkinami saviraiškos poreikiai. Užsiėmimų metu bus ugdoma taisyklinga laikysena, kūno stiprumas, judesių laisvumas ir koordinavimas, ugdytiniai šokiu išreikš save ir atsiskleis kūrybiškai, dalyvaus vietos ir savivaldybės renginiuose.

Daugiau informacijos tel. 8 618 68397.

4.

Kazlų Rūdos muzikos klubas

Groju „Atžalyne",

 120101502

Užsiėmimai vyks Maironio g. 28A, Kazlų Rūda.

Kazlų Rūdos orkestro „Atžalynas" veikloje dalyvauja tiek vaikai, tiek suaugusieji. Vaikai pradeda mokytis nuo 6 m. ir muzikinę veiklą gali tęsti neribotą laiką. Programa skirta vaikams ir jaunuoliams, norintiems išmokti groti pučiamųjų instrumentų orkestruose naudojamu instrumentu (pradedantieji) arba tobulinti savo gebėjimus groti konkrečiu instrumentu (pažengusieji). Programa prisidės prie vaikų vaizduotės, laisvo meninio mąstymo, kūrybiškumo lavinimo, skatins domėjimąsi muzika. Tai puiki galimybė jaunam žmogui išmokti prasmingai leisti savo laisvalaikį, dirbti komandoje, mokytis disciplinos, atsakomybės, ugdyti pasitikėjimą savimi. Muzikavimas pučiamųjų orkestre - kolektyvinė veikla, nukreipta į bendro rezultato siekimą. Muzikuojant kolektyve dėl žanrų ypatumų yra pakankamai erdvės pasireikšti ir individualiam meistriškumui bei gebėjimams.

Daugiau informacijos tel. 8 652 73334.

5.

VšĮ „Stiklo namai"

Spalvoti džiaugsmai, 120200822

Užsiėmimai vyks Maironio g. 28A, Kazlų Rūda.

Programa skirta vaikams nuo 6 metų. Dalyvaujant programos veikloje lavinamas estetinis skonis, vaikai susipažįsta su stiklo ir kitomis meno technologijomis; mokosi kurti įvairius meno kūrinius panaudojant įvairias technikas; ugdomas kruopštumas ir atidumas; vaikai turi galimybę dalyvauti ir patys organizuoti savo sukurtų darbelių parodas.

Daugiau informacijos tel. 8 689 96215.

6.

Justina Gaučienė (laisvasis mokytojas)

Sportiniai pramoginiai šokiai pradedantiesiems, 120301003

Užsiėmimai vyks  K. Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda, Maironio g. 28A, Kazlų Rūda.

Sportinių šokių programa pritaikyta mokiniams, neturintiems  patirties ar turintiems nedidelę šokio patirtį, atitinka įvairius šokio polinkius turinčių mokinių interesus. Programa  suteikia mokiniams galimybę išbandyti save naujoje veikloje. Vaikai susipažins su sportinių pramoginių šokių  (lėto valso, tango, lėto fokstroto, vienos valso, kvikstepo, sambos, ča - ča - ča, rumbos, pasadoblio, džiaivo, salsos)  pagrindiniais žingsniais ir jų deriniais. Šokdami mokiniai  lavins koordinaciją, lankstumą, fizinę formą, kūrybiškumą, muzikalumą, mokysis taisyklingos laikysenos. Visus gebėjimus mokysis pritaikyti ne tik šokių aikštelėje, bet ir kitose srityse. Programa lengvai pritaikoma specialius poreikius turintiems vaikams.

Daugiau informacijos tel. 8 682 92194.

Sportiniai pramoginiai šokiai pažengusiems, 120301004

Užsiėmimai vyks  K. Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda.

Sportinių pramoginių šokių programa pažengusiems pritaikyta mokiniams, turintiems šokio patirtį, ir atitinka įvairius šokio polinkius turinčių mokinių interesus. Mokiniai skatinami aktyviai dalyvauti varžybose ir konkursuose, siekti rezultatų, dalyvauti pasirodymuose ir šventėse. Vaikai tobulins ir gaus naujų žinių sportinių šokių ( lėto valso, tango, lėto fokstroto, vienos valso, kvikstepo, sambos, čia - čia - čia, rumbos, pasadoblio, džiaivo, salsos) sudėtingesniuose choreografiniuose junginiuose. Taip pat save lavins šiuolaikinio šokio srityje. Šokdami mokiniai lavins koordinaciją, lankstumą, fizinę formą, kūrybiškumą, muzikalumą, mokinsis taisyklingos laikysenos, varžybinio užsispyrimo. Visus gebėjimus mokinsis pritaikyti ne tik šokių aikštelėje, bet ir kitose srityse.

Daugiau informacijos tel. 8 682 92194.

7.

Ugnė Lipinskaitė (laisvasis mokytojas)

Gatvės šokiai pradedantiesiems, 120301006

Užsiėmimai vyks Maironio g. 28A, Kazlų Rūda; Atgimimo g. 1, Kazlų Rūda; Mokyklos g. 1; Plutiškės

Programa skirta visų amžiaus grupių moksleiviams, kadangi tai savęs kaip asmenybės išraiška šokio pagalba. Gatvės šokiai - meninės veiklos išraiška, kai ugdomi vaiko meniniai gebėjimai, plėtojami emociniai ir mąstymo procesai. Ši veikla ugdo pasitikėjimą savimi, stiprina bendravimo įgūdžius, discipliną ir atsakomybę, taip pat skatina būti aktyviu visuomenės nariu, valstybės piliečiu. Užsiėmimų metu ugdytiniai ne tik mokinami naujų šokio judesių, tačiau yra ugdoma ir kūrybinė iniciatyva bei saviraiška, kuomet kuriame naujas choreografijas šokių pasirodymams. Treniruotėje taikoma komunikacinė šokio gebėjimų ugdymo kryptis, kuomet vaikai gali būti šokėjais ir kūrėjais, stebėtojais ir vertintojais. Gatvės šokiai suteikia galimybę vaikams improvizuoti, atsiskleisti, kas yra labai svarbu mokyklinio amžiaus vaikų vystymuisi. Ši visuma ateityje suteiks motyvacijos tobulėti, pilnavertiškumo jausmą visuomenėje bei lengvesnę integraciją.

Daugiau informacijos tel. 8 658 99908.

Gatvės šokiai pažengusiems, 120301005

Užsiėmimai vyks Atgimimo g. 1, Kazlų Rūda.

Programa skirta pažengusiesiems gatvės šokių šokėjams. Gatvės šokiai- meninės veiklos išraiška, asmenybės išraiška šokio pagalba, kuomet yra ugdomi vaiko meniniai gebėjimai, plėtojami emociniai ir mąstymo procesai. Ši veikla ugdo pasitikėjimą savimi, stiprina bendravimo įgūdžius, discipliną ir atsakomybę, taip pat skatina būti aktyviu visuomenės nariu, valstybės piliečiu. Šių užsiėmimų metu ugdytiniai mokomi naujų, sudėtingesnių šokių stilių, daugiau dirbama individualiais kūno judesiais, lavinami kiekvieno dalyvio asmeniniai kūno judėjimo įgūdžiai, daug kūrybinės iniciatyvos kiekvienam kuriant šokių pasirodymus ir junginius kartu su komanda. Treniruotėje taikoma komunikacinė šokio gebėjimų ugdymo kryptis, kuomet vaikai gali būti šokėjais ir kūrėjais, stebėtojais ir vertintojais. Gatvės šokiai suteikia galimybę vaikams improvizuoti, atsiskleisti, šiuo atveju ir tobulėti, siekti rezultato, užsibrėžto tikslo, nes vaikai lanko jau ne pirmus metus. Ši visuma ateityje suteiks motyvacijos būti lyderiu, laimėtoju, pilnavertiškumo jausmą visuomenėje bei lengvesnę integraciją.

Daugiau informacijos tel. 8 658 99908.

8.

VšĮ „Lispa"

IT startas Kazlų Rūdoje, 121000594

Užsiėmimai vyks Vytauto g. 21, Kazlų Rūda.

Programa skirta 1-8 klasių mergaitėms ir berniukams.

Darbo personaliniu kompiuteriu pradmenys (Windows aplinka; Braižymo įrankiai, lentelės; MS Office programos); Maketavimo pradmenys (Adobe Photoshop ir GIMP programos); 3D projektavimas su Sketchup programa; Interneto svetainių kūrimo pradmenys (Susipažinimas su tinklalapių kūrimu; internetinių svetainių turinys ir jo išdėstymas); Baigiamojo darbo ruošimas ir pristatymas.

Daugiau informacijos tel. 8 693 08467

 


Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA