KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Prielinksnių vartojimo klaidos

Klaidos

Galimi klaidų taisymai

4.1.

ant nevartotinas:

 

4.1.1.

veiksmo priemonei, nesusijusiai su vieta, reikšti

pvz.: Ji puikiai griežia ant smuiko (= smuiku). Gaudo žuvis ant sliekų (= sliekais, su sliekais). Dirba ant dvejų staklių (= dvejomis staklėmis).

4.1.2.

objektui reikšti su būdvardžiais:

 
 

apstus, -i

pvz.: Ruduo apstus ant obuolių (= apstus obuolių; Rudenį apstu obuolių).

 

gabus, -i

pvz.: Kaimynų vaikas gabus ant muzikos (= muzikai).

 

godus, -i

pvz.: Nebūk godus ant svetimo gero (= svetimo gero).

 

šykštus, -i

pvz.: Ji visada šykšti ant pinigų (= pinigų).

 

turtingas, -a

pvz.: Šiemet esam turtingi ant šieno (= šieno; Šiemet turim daug šieno).

4.1.3.

veiksmo objektui reikšti su veiksmažodžiais:

 
 

keisti (ant ko)

pvz.: Paprašė pakeisti batus ant mažesnių (= į mažesnius; mažesniais). Vaikas apsikeitė naujesnį pašto ženkliuką ant senesnio(= į senesnį).

 

mainyti (ant ko)

pvz.: Išmainė vištą ant katino (= į katiną).

4.1.4.

daikto matmenims ar dydžių santykiui žymėti

pvz.: Kambario matmenys 2 ant 3 metrų (= du iš trijų metrų; du ir trys metrai). Kraujospūdis 80 ant 120 (= 80 ir 120; 80 su 120). Žemėlapio mastelis 1 ant 1000 (= 1 su 1000). Vaistų imkite vieną šaukštelį ant pusės stiklinės (= pusei stiklinės, į pusę stiklinės) vandens.

4.1.5.

daikto požymiui, nesusijusiam su vieta, reikšti

pvz.: Batai ant aukštų kulnų (= aukštais kulnais; Aukštakulniai batai). Radijo imtuvas ant mikroschemų (= su mikroschemomis).

4.1.6.

vietai reikšti, kai žymimas ne paviršius, o nurodoma kryptis į vidų arba buvimas viduje

pvz.: Nuvažiavo ant stoties (= į stotį), bet pavėlavo ant autobuso (= į autobusą). Ant turgaus (= Turguje) pilna atvykėlių. Ką kalbėjo ant susirinkimo (= susirinkime)?

4.1.7.

laikui reikšti

pvz.: Susitiksime ant rytojaus (= rytoj; rytojaus dieną). Ant dienų (= Šiomis dienomis; Greitai; Netrukus) pasirodys naujas žurnalo numeris. Atidėkim šį reikalą ant pirmadienio (= pirmadieniui; iki pirmadienio). Vaistus liepė gerti du kartus ant dienos (= per dieną; dienoje). Kiek tau palikti pinigų ant savaitės (= savaitei)? Išvažiuoju ant visados (= visai; visam laikui). Iš pradžių pykosi, bet ant galo (= galų gale; pagaliau) susitaikė. Tą klausimą svarstykime ant galo (= gale; pabaigoje).

4.1.8.

veiksmo ar būsenos pobūdžiui reikšti

pvz.: Dirba ant dviejų etatų (= dviem etatais; turi du etatus; eina dvejas pareigas). Jis jau ant pensijos (= pensininkas; išėjęs į pensiją). Mokėsi ant penketų (= penketais). Pirkau televizorių ant išsimokėjimo (= išsimokėtinai). Esu ant biuletenio (= Turiu biuletenį, nedarbingumo lapelį) ir sėdžiu ant dietos (= laikausi dietos). Jau porą metų ji gyvena ant buto (ant kambario) (= nuomoja butą, kambarį).

4.1.9.

paskirčiai, siekimui, veiksmo tikslui reikšti

pvz.: Pasilik pinigų ant maisto (= maistui). Įsidėk pinigų ant kelionės (= kelionei; į kelionę; kelionėn). Ar užteks duonos ant šešių žmonių (= šešiems žmonėms)? Pakvietėme svečią ant pietų (= pietų; pietauti). Iškvietė ant dvikovos (= į dvikovą). Mokosi ant inžinieriaus (= inžinieriumi; inžinieriaus specialybės).

4.2.

apie nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais:

 
 

domėtis (apie ką)

pvz.: Direktorius per mažai domėjosi apie darbo sąlygas (= darbo sąlygomis).

 

ginčytis (ginčas) (apie ką)

pvz.: Apie ką (= Dėl ko) čia ginčijatės? Kilo ginčas apie pelno paskirstymą (= dėl pelno paskirstymo; kaip paskirstyti pelną).

 

rodyti (apie ką)

pvz.: Ši lentelė rodo apie gamybos tempų kitimą (= gamybos tempų kitimą; kaip kinta gamybos tempai).

 

skųstis (skundas) (apie ką)

pvz.: Nėra ko tau skųstis apie gyvenimą (= gyvenimu). Gauname nemaža skundų apie duonos kokybę (= dėl duonos kokybės).

4.3.

į nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais:

 
 

atsiliepti (į ką) (r. „daryti poveikį“)

pvz.: Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą (= darbingumui).

 

daryti įtaką (įtaka) (į ką)

pvz.: Tėvų elgesys visada daro įtaką į vaikus (= vaikams).

 

daryti poveikį (poveikis) (į ką)

pvz.: Aptarė naujų vaistų poveikį į organizmą (= organizmui).

 

daryti spaudimą (spaudimas) (į ką)

pvz.: Jie darė spaudimą į mūsų darbuotojus (= mūsų darbuotojams).

 

įsimylėti (į ką)

pvz.: Visi mokiniai įsimylėję į naująjį mokytoją (= naująjį mokytoją).

 

nurodyti (į ką)

pvz.: Vadovas nurodė į keletą darbo trūkumų (= keletą darbo trūkumų).

 

skirti dėmesį, dėmesio (į ką)

pvz.: Skirkite daugiau dėmesio į ligų profilaktiką (= ligų profilaktikai).

 

veikti (į ką)

pvz.: Orai labai veikia į žmonių nuotaikas (= žmonių nuotaikas).

 

žaisti (į ką)

pvz.: Žaiskime į karą (= karą) arba į futbolą (= futbolą). Užteks žaisti į slėpynes (= slėpynes, slėpynių, slėpynėmis).

4.4.

iki nevartotinas būviui beasmeniame sakinyje reikšti

pvz.: Dabar jam ne iki egzaminų (= ne egzaminai rūpi; ne egzaminai galvoje). Šiandien žvejams ne iki raudžių (= ne raudės galvoje; toli gražu ne raudės rūpi) – laukia privatizavimo. Visiems buvo ne iki juoko (= ne juokas galvoj).

4.5.

iš nevartotinas su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas,raštas ir pan. parašymo datai žymėti

pvz.: Remsimės nutarimu iš spalio 17 dienos (= spalio 17 dienos nutarimu). Reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos (= kovo 5 dienos protokolą).

4.6.

pas nevartotinas:

 

4.6.1.

nuosavybei, priklausymui, turėjimui žymėti

pvz.: Kiek pas tave (= [tu] turi) pinigų? Pas ką yra klausimų (= Kas turi klausimų; Kas norėtų paklausti)? Pas mane nėra (= [Aš] neturiu) laiko. Pas ją (= Jos) gražūs plaukai. Pas ją (= Jai) gimė sūnus. Pas mane (= Man) pakilo temperatūra. Pas tave (= Tavo) negerai parašyta (Tu negerai parašei). Pas čigonus (= Čigonų) įdomūs laidojimo papročiai. Pas varžovą neišlaikė nervai (= Varžovui neišlaikė nervai; Neišlaikė varžovo nervai). Neseniai pas jį (= jam) išoperavo apendiksą. Pirma vieta pas Jonaitį (= Pirmą vietą užėmė Jonaitis; Pirma vieta atiteko Jonaičiui).

4.6.2.

veiksmo adresatui, šaltiniui, nesusijusiam su vieta, reikšti su veiksmažodžiais, pvz.:

 
 

atsiprašyti

pvz.: Atsiprašyk pas mokytoją (= mokytoją, mokytojo) už įžeidimą.

 

gauti

pvz.: Pas ką (= Iš ko) gavai tą žurnalą?

 

imti

pvz.: Jis paėmė pas mane (= iš manęs) pieštuką.

 

įsigyti

pvz.: Jis sakė įsigijęs tą knygą pas gatvės prekeivį (= iš gatvės prekeivio).

 

klausti

pvz.: Paklausėme pas praeivį (= praeivį; praeivio), kur galėtume užkąsti.

 

kreiptis

pvz.: Informacijos kreipkitės pas pavaduotoją (= į pavaduotoją).

 

pirkti

pvz.: Pirkau pas jį (= iš jo) dviratį.

 

prašyti

pvz.: Prašysiu pas direktorių (= direktorių; direktoriaus), kad išleistų atostogų.

 

reikalauti

pvz.: Pažymėjimo reikalaukite pas buhalterį (= iš buhalterio).

 

skambinti

pvz.: Skambink pas pirmininką (= pirmininkui) iš ano kabineto.

 

skolintis

pvz.: Teko skolintis pinigų pas draugę (= iš draugės).

 

skųstis

pvz.: Skųsiuosi pas patį ministrą (= pačiam ministrui).

 

sužinoti

pvz.: Tvarkaraštį sužinosiu pas draugę (= iš draugės).

 

šauktis

pvz.: Susirgęs šaukis pas daktarą (= daktaro.)

 

teirautis

pvz.: Dėl kelialapio teiraukitės pas vedėją (= vedėjos).

 

vogti

pvz.: Pas kaimynus (= Iš kaimynų; Kaimynams) pavogė arklį.

4.7.

po (su įnagininku) nevartotinas veiksmo būdui ar pagrindui reikšti

pvz.: Dokumentai išduodami po parašu (= su parašu; pasirašytinai). Kiek jis jau laikomas po areštu (= areštuotas, suimtas)? Čia stovi įrenginiai po įtampa (= su įtampa). Po kokia rubrika (= Su kokia rubrika, antrašte) dėsime šį straipsnį? Laivas plaukioja po (= su) Lietuvos vėliava.

     

4.8.

prie nevartotinas:

 

4.8.1.

veiksmo sąlygoms reikšti junginiuose:

 
 

prie (kokių) aplinkybių

pvz.: Nusikaltimas padarytas prie sunkinančių aplinkybių (= sunkinančiomis aplinkybėmis).

 

prie uždarų durų

pvz.: Posėdis vyko prie uždarų durų (= už uždarų durų; uždaromis durimis; neviešai; buvo uždaras).

 

prie ligos (gripo, plaučių uždegimo...)

pvz.: Prie gripo (= Sergant, susirgus gripu) reikia gulėti.

 

prie (kokių) norų

pvz.: Ir prie geriausių norų (= Ir geriausių norų turėdamas; Kad ir labai norėdamas) negalėsiu tavęs pasitikti.

 

prie progos

pvz.: Prie progos (= Pirma proga; Progai pasitaikius; Radę, turėdami progą) aplankykite šią parodą.

 

prie (kokių) sąlygų

pvz.: Sunku dirbti prie esamų sąlygų (= tokiomis sąlygomis; kai tokios sąlygos; esant tokioms sąlygoms).

 

prie (kokios) temperatūros

pvz.: Prie aukštos temperatūros (= Aukštoje temperatūroje; Kai aukšta temperatūra; Esant aukštai temperatūrai) ši medžiaga lydosi.

4.8.2.

keitimo santykiui reikšti

pvz.: Pinigai bus keičiami santykiu vienas prie šimto (= vienas už šimtą; vienas su šimtu; šimtas į vieną).

     

4.9.

prieš nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais:

 
 

atsiprašyti (prieš ką)

pvz.: Teko atsiprašyti prieš draugą (= draugą; draugo).

 

atsparus (prieš ką)

pvz.: Kaktusai atsparūs prieš sausras (= sausroms).

 

gintis (prieš ką: badą, stichiją ir pan.)

pvz.: Ginsimės prieš visus (= nuo visų), kurie mus puls.

 

neapykanta (prieš ką)

pvz.: Jis ilgai jautė neapykantą prieš tikrą brolį (= tikram broliui).

 

pareiga (prieš ką)

pvz.: Jaučia pareigą prieš tėvus (= tėvams).

     

4.10.

už nevartotinas junginiuose:

 
 

imti (laikyti) už pagrindą

pvz.: Rezoliucijos projektą siūloma priimti (laikyti) už pagrindą (= pagrindu; kaip pagrindą).

 

žaisti už... komandą (nesant pavadavimo)

pvz.: Jis žaidžia už „Neptūno“ komandą (= „Neptūno“ komandoje).


Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA