KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


< Skelbimai >
   2020-04-28
Organizacijos kviečiamos teikti paraiškas


 


Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5  priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse", kviečia teikti projektų paraiškas.

Paraiškos turi būti parengtos vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano gyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Kazlų Rūdos savivaldybėje aprašo nuostatomis (toliau - Aprašas).

Paraiškas teikti gali Aprašo 7 punkte apibrėžtose teritorijose - Antanavo, Jankų, Kazlų Rūdos ir Plutiškių seniūnijose - esančios registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos nevyriausybinės organizacijos.

Projektų įgyvendinimo trukmė - nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" sutarties (toliau - Projekto įgyvendinimo sutartis) su projektą (-us) vykdyti atrinkta (-omis) organizacija (-omis) (toliau - Projekto vykdytojas) pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 20 d.

Paraiškos turi būti parengtos atsižvelgiant į konkrečios išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas bei jų įgyvendinimui skirtų lėšų sumą. Informaciją galite rasti skelbimo apačioje.

Galimi pareiškėjai kartu su paraiška iki paraiškų priėmimo galutinio termino privalo pateikti (Aprašo 15 punktas):
1) Pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla), kopiją;
2)  pareiškėjo vykdytos vienerių pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos kopiją (jei juridinis asmuo veikia trupiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos);
3) asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Aprašo 4 priedas);
4) jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, - dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją;
5) jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), - bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopiją;
6) kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti kopijas.

 

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. balandžio 28 d.

Galutinis paraiškų priėmimo terminas - 2020 m. gegužės 29 d. 15.45 val.

Dėl Lietuvoje paskelbto karantino rėžimo:

Pildant paraiškas ir planuojant projektines veiklas bei jų terminus atsižvelgti į  LR Vyriausybės 2020-03-14 Nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo".

Paraiškas (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas) ir papildomus dokumentus prašome pateikti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai (adresu Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) dokumentų pateikimo laiką prašome suderinti iš anksto telefonu -  8 343 95276) arba elektroniniu paštu priimamasis@kazluruda.lt, laiško temos laukelyje (Subject) nurodant - 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo projektų atrankos konkursui. Kitais būdais (pvz., faksu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos.

Konsultacijas dėl paraiškų pildymo teikia - Mero patarėja Virginija Mitrikevičienė el.p. virginija.mitrikeviciene@kazluruda.lt, tel. (8 343) 68632., mob.tel. 869979446.

Konsultacijas dėl projektų įgyvendinimo teikia - Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Alma Veiverytė, el.p. alma.veiveryte@kazluruda.lt, tel. (8 343) 68625.

PRIDEDAMA:


Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA