KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Darbdaviams

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2010 m. lapkričio 5 d.
įsakymu Nr. AT-500

DARBDAVIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ DALYVAUTI VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖJE ATRANKOS KRITERIJŲ SĄRAŠAS

1. Pasiūlymo atitikimas darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus atrankos kriterijams:
1.1.po viešųjų darbų įdarbins pagal terminuotą darbo sutartį ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;
1.2. prisidės nuosavomis lėšomis finansuojant kitas su viešųjų darbų atlikimu susijusias išlaidas.
2. Pasiūlymo viešųjų darbų įgyvendinimo ir jos priedų atitikimas formaliems reikalavimams:
2.1. atitikimas patvirtintam viešųjų darbų sąrašui;
2.2. atitikimas patvirtintai viešųjų darbų programai;
2.3. viešieji darbai padeda palaikyti ir plėtoti vietos socialinę infrastruktūrą;
2.4. viešųjų darbų pasiūlymo atitikimas socialinio vystymosi programai (nedarbo lygio mažinimas, pagalba bedarbiams integruotis į darbo rinką, įgyti darbinių įgūdžių, užsidirbti pragyvenimui lėšų);
2.5. vykdys bendruomenei naudingą veiklą.
3. Darbdavio pasirengimas tinkamai ir efektyviai įgyvendinti programą:
3.1. patirtis įgyvendinant panašaus pobūdžio darbus.


PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2010 m. lapkričio 5 d.
įsakymu Nr. AT-500

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS DARBDAVIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kazlų Rūdos savivaldybės darbdavių atrankos aprašas (toliau vadinama-Aprašas) nustato Kazlų Rūdos savivaldybės darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus (toliau vadinama – Darbdaviai) atrankos sąlygas ir tvarką.
2. Atrankos tikslas - atrinkti Darbdavius, pageidaujančius įgyvendinti viešuosius darbus, viešųjų darbų programoje numatytiems darbams atlikti, suteikiant laikinus viešuosius darbus bedarbiams, bei kitiems asmenims, nustatyta tvarka užsiregistravusiems darbo biržoje.
3. Atranką organizuoja Kazlų Rūdos savivaldybės nuolat veikianti viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija (toliau vadinama- Komisija).

II. DARBDAVIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYVENDINTI VIEŠUOSIUS DARBUS, ATRANKOS SĄLYGOS IR TVARKA

4. Viešieji darbai organizuojami tik laikino pobūdžio visuomenei naudingiems darbams atlikti. Jie turi palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą.
5. Viešuosius darbus pagal Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos patvirtintą viešųjų darbų programą organizuoja ir įgyvendina Kazlų Rūdos savivaldybė kartu su Marijampolės teritorine darbo birža.
6. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos patvirtintame Viešųjų darbų sąraše nurodomi laikini visuomenei naudingi darbai, skirti padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, darbų apimtys, vykdymo laikas ir trukmė.
7. Informacija Darbdaviams, pageidaujantiems įgyvendinti Kazlų Rūdos savivaldybės viešuosius darbus skelbiama vietos spaudoje. Skelbime nurodoma laikinų darbo vietų skaičius, darbų apimtys, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos, viešųjų darbų įgyvendinimo vieta ir terminai, pasiūlymų pateikimo terminai ir vieta, darbuotojo, teikiančio informaciją telefonas.
8. Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti viešuosius darbus pagal patvirtintą programą, privalo atitikti šiuos reikalavimus:
8.1. nustatyta tvarka būti įregistruoti Lietuvos Respublikoje;
8.2. neturi būti pradėta bankroto ar restruktūrizacijos procedūros;
8.3. užtikrinti darbo sąlygas, atitinkančias įstatymų ir teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą.
9.Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti viešuosius darbus pagal patvirtintą programą, pateikia :
9.1 užpildytą nustatytos formos pasiūlymą ( l priedas);
9.2.įmonės ar įstaigos registravimo pažymėjimo kopiją;
9.3. darbdavio Darbų saugos pažymėjimo kopiją.
10. Komisija vertindama Darbdavių pateiktus pasiūlymus atsižvelgia į :
10.1. atitikimą patvirtintam viešųjų darbų sąrašui;
10.2. atitikimą patvirtintai viešųjų darbų programai;
10.3. viešųjų darbų įtaką vietos socialinės infrastruktūros plėtrai;
10.4. pasiūlymo atitikimą socialinio vystymosi programai (nedarbo lygio mažinimas, pagalba bedarbiams integruotis į darbo rinką, įgyti darbinių įgūdžių, užsidirbti pragyvenimui lėšų);
10.5. įsipareigojimą įdarbinti po viešųjų darbų pagal terminuotą darbo sutartį ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;
10.6. prisidėjimą nuosavomis lėšomis finansuoti kitas su viešųjų darbų atlikimu susijusias išlaidas;
10. 7. darbdavio pasirengimą tinkamai ir efektyviai įgyvendinti programą;
10.8. patirtį gyvendinant panašaus pobūdžio darbus.

III. DARBDAVIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ DALYVAUTI VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO ATRANKOJE VERTINIMAS IR TVARKA

11. Darbdavys Komisijai pateikia pasiūlymą „Dėl darbdavio pageidavimo dalyvauti viešųjų darbų įgyvendinimo atrankoje“(šio Aprašo 1 priedas).
12. Darbdaviai, atrenkami pagal Darbdavių, pageidaujančių dalyvauti viešųjų darbų įgyvendinimo priemonėje atrankos kriterijų sąrašą ir Darbdavių viešųjų darbų pasiūlymo vertinimo lentelę (šio Aprašo 2 ir 3 priedai).
13. Kazlų Rūdos savivaldybės viešųjų darbų programoje numatytiems darbams įgyvendinti Marijampolės teritorinė darbo birža ir Kazlų Rūdos savivaldybė su atrinktais darbdaviais sudaro trišales sutartis pagal tipinę sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-07-15 įsakymu Nr. Al – 341.


PASIŪLYMAS DĖL DARBDAVIO PAGEIDAVIMO DALYVAUTI VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO ATRANKOJE >> (Doc)


Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA