KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas
 Kazlų Rūdos savivaldybės bendradarbiavimo sutartys
Su ZONDERSHAUZENU (www.sondershausen.de)

Bendradarbiavimo sutartis tarp Vokietijos Federacinės Respublikos Zondershauzeno miesto ir Lietuvos Respublikos Kazlų Rūdos savivaldybės pasirašyta 2000 metų gruodžio 15 dieną Kazlų Rūdoje. Sutartį pasirašė Zondershauzeno miesto burmistras Joachimas Krejeris ir Kazlų Rūdos savivaldybės meras Valdas Kazlas. Abu miestai ir savivaldybės susitarė glaudžiai bendradarbiauti savo piliečių gerovės labui, remti vieni kitus, kuriant savivaldą ir veikiant kartu savitarpio supratimo dvasia.

Sutartyje numatyta:

  • remti vaikų ir jaunimo projektus, įgyvendinančius europines idėjas
  • plėtoti demokratines struktūras
  • keistis patirtimi tarp vietos savivaldos organų, ypač komunalinio ūkio, socialinės veiklos ir sveikatos srityse
  • skatint kultūros ir turizmo plėtrą
  • bendradarbiauti amatų, prekybos ir pramonės srityse.

Abiejų savivaldybių susitarimas visų pirma turi tikslą padėti Kazlų Rūdai kurti savivaldą, keistis informacija, nuomonėmis ir patirtimi, kad demokratiškai būtų skatinama miestų socialinė ir ūkio plėtra, bendravimas ir piliečių dvasinis suartėjimas.

 


Su GUSEVO RAJONU (http://www.admgusev.ru)

Bendradarbiavimo sutartis tarp municipalinio darinio Gusevo rajono (Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis) ir Kazlų Rūdos savivaldybės pasirašyta 2002 metų balandžio 11 dieną Guseve. Pasirašė municipalinio darinio Gusevo rajonas administracijos vadovas Anatolijus Trifonovas ir Kazlų Rūdos savivaldybės meras Valdas Kazlas.

Vadovaujantis tarpvalstybinėmis sutartimis tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos, atsižvelgiant į ekonomikos vystymosi ir savų regionų socialinės- kultūrinės sferos skirtumus, siekdami plėtoti draugiškus, ekonominius, politinius ir administracinius ryšius abiejų šalių įgaliotieji atstovai susitarė bendradarbiauti savivaldos, socialinės rūpybos, ekonomikos, švietimo, kultūros, sporto ir turizmo srityse. Ruošti ir realizuoti bendras programas verslo, švietimo, kultūros, sporto ir turizmo, socialinio aprūpinimo srityse.

 


Su LVOVEKU (www.lwowek.com.pl)

Bendradarbiavimo sutartį su Lenkijos Respublikos Lvuveko gmina (seniūnija) Kazlų Rūdos savivaldybė pasirašė 2002 m. birželio 11 dieną Kazlų Rūdoje. Sutartį parašais patvirtino Lvuveko miesto ir gminos burmistras Rafalas Mroczkiewiczius ir Kazlų Rūdos savivaldybės meras Valdas Kazlas.

Susitarta bendradarbiauti kuriant savivaldą, dirbti kartu piliečių gerovės labui savitarpio supratimo dvasia.

Sutartyje atkreipiamas dėmesys į:

  • vaikų ir jaunimo bendrų projektų, įgyvendinančių europines idėjas, skatinimą ir rėmimą;
  • demokratinių struktūrų plėtrą, visuomenės įtraukimą į demokratijos procesą;
  • keitimąsi patirtimi tarp vietos savivaldos organų;
  • bendrą kultūros, švietimo, sporto ir turizmo plėtrą;
  • bendradarbiavimą ūkio srityse.

Sutarties tikslas – stiprinti gerus kaimyninius santykius tarp lietuvių ir lenkų tautų bei plėtoti regioninį bendradarbiavimą.

 

 


Su KORIUKOVKA

Ukrainos Koriukovkos miesto ir Lietuvos Respublikos Kazlų Rūdos savivaldybės Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2007 metų rugpjūčio 25 dieną Koriukovke. Sutartį pasirašė Koriukovkos miesto meras Igoris Matiucha ir Kazlų Rūdos savivaldybės meras Česlovas Pečkys.

Vadovaujantis tarpvalstybinės Lietuvos Respublikos ir Ukrainos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties nuostatomis, šalys patvirtino suinteresuotumą gilinti, stiprinti ir plėsti ekonominį, mokslinį-techninį ir kultūrinį bendradarbiavimą.

Abiejų šalių įgaliotieji atstovai sieks sudaryti ir kurti palankias sąlygas, skatinčias ilgalaikį bendradarbiavimą regioninės plėtros, mokslinės, techninės, švietimo ir sveikatos apsaugos, kultūros ir meno, turizmo ir sporto plėtros, viešojo administravimo, ekologijos ir gamtinių išteklių racionalaus panaudojimo srityse.

Susitarta bendradarbiauti sprendžiant vietos savivaldos klausimus, kiekvienais metais parengti ir suderinti konkrečias bendradarbiavimo programas. 

 


Su FROMBORKU (http://www.frombork.pl/)

 

Bendradarbiavimo susitarimas tarp Lenkijos Fromborko miesto gminos ir Kazlų Rūdos savivaldybės pasirašytas 2008 m. rugpjūčio mėn. Susitarimą pasirasė Fromborko miesto gminos merė Kristina Levanska ir Kazlų Rūdosmero pavaduotojas Valdas Merkevičius.


Su OLECKU (www.olecko.pl)

Susitarimas dėl nuolatinio Kazlų Rūdos savivaldybės ir Olecko savivaldybės bendradarbiavimo. Sutartis pasirašyta 2011 m. rugpjūčio 15 d. Olecke. Susitarimą pasirašė Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius ir Olecko savivaldybės burmistras Vaclav Olševski.

Pagrindinis susitarimo tikslas – skatinti regionų vystymąsi bei stiprinti tarpusavio kontaktus. Vykdydamos susitarimą Šalys keisis informacija apie pagrindinių problemų sprendimų būdus, pirmiausia – Europos Sąjungos lėšų įsisavinimo srityje, komunalinio ūkio, sveikatos ir aplinkos apsaugos, švietimo, kultūros, sporto, socialinės pagalbos, nedarbo prevencijos bei viešosios tvarkos ir saugumo tobulinimo srityse.

 


Su GOLDAPĖS APSKRITIES SAVIVALDYBE 
(www.powiatgoldap.pl) 

Susitarimas dėl nuolatinio Kazlų Rūdos savivaldybės ir Goldapės apskrities bendradarbiavimo pasirašytas 2012 m. gegužės 25 d. Goldape. Susitarimą pasirašė Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius ir Goldapės apskrities savivaldybės seniūnas Andrzej Ciolek.

Bendradarbiavimas bus vykdomas šiose srityse: ekonomikos, infrastruktūros, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir turizmo, švietimo ir jaunimo reikalų, aplinkosaugos.

 


Su MASTŲ RAJONU (http://mosty.grodno-region.by/)

Susitarimas dėl nuolatinio Kazlų Rūdos savivaldybės ir Mastų rajono bendradarbiavimo pasirašytas 2012 m. lapkričio 9 d. Mastuose (Baltarusijos Respublika). Susitarimą pasirašė Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius ir Mastų rajono vykdomojo komiteto pirmininkas Aleksėj Stepanovič Šafarevič.

Bendradarbiavimas bus vykdomas šiose srityse: pramonės, žemės ūkio, transporto ir prekybos, mokslo, technikos, švietimo ir sveikatos apsaugos, kultūros ir meno, turizmo ir sporto, ekologijos ir gamtinių resursų racionalaus naudojimo, vietos savivaldos.


Su Gruzijos Oni savivaldybe

Susitarimas dėl nuolatinio Kazlų Rūdos savivaldybės ir Gruzijos Oni savivaldybės bendradarbiavimo pasirašytas 2014 m. rugsėjo 6 d. Kazlų Rūdoje. Susitarimą pasirašė Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius ir Gruzijos savivaldybės Oni meras G. Lobžanidzė.

Bendradarbiavimas bus vykdomas šiose srityse: pramonės, žemės ūkio, transporto ir prekybos, mokslo, technikos, švietimo ir sveikatos apsaugos, kultūros ir meno, turizmo ir sporto, ekologijos ir gamtinių resursų racionalaus naudojimo, vietos savivaldos.

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA