KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Ekonominės plėtros skyrius

Ekonominės plėtros skyrius, tel. (8 343) 68 625, el. p. ekonomika@kazluruda.lt

R. Avietynienė, vedėja  
D. Karsokienė, vyriausioji specialistė

N. Jankauskienė, vyriausioji specialistė(Vaiko auginimo atostogose)     
A. Martinaitytė, vyriausioji specialistė            
A. Veiverytė,
vyriausioji specialistė
A. Jasinskaitė, Vyriausioji specialistė                                                                                                                 

Ekonominės plėtros skyriaus darbuotojų funkcijos >>


 

Skyriaus Uždaviniai:

 • įgyvendinti savivaldybės subalansuotos ekonomikos plėtros strategiją;
 • užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą.

Skyrius atlieka šias funkcijas:

 • pagal Skyriaus kompetenciją kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie investicinius projektus ES struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių programų, Lietuvos Respublikoje esančių ir administruojamų programų bei fondų finansinei paramai gauti;
 • kaupia informaciją apie ES ir kitos tarptautinės paramos fondus ir programas, teikia informaciją apie galimybes dalyvauti ES, tarptautinių organizacijų, Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų inicijuojamuose, finansuojamuose projektuose, taip pat teikia metodinę pagalbą Savivaldybės struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės įsteigtoms įmonėms ir įstaigoms rengiant projektus ir paraiškas;
 • atsižvelgiant į savivaldybės plėtros strateginius planus ir kitus finansinę paramą reglamentuojančius dokumentus, pagal Skyriaus kompetenciją planuoja, organizuoja ir koordinuoja investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo procedūras;
 • teikia paraiškas atsakingoms institucijoms ir dalyvauja ES struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių programų, Lietuvos Respublikoje esančių ir administruojamų programų bei fondų finansuojamuose plėtros projektuose;
 • planuoja ir koordinuoja vykdomų projektų įgyvendinimo ir ataskaitų parengimo procedūras;
 • organizuoja Savivaldybės dalyvavimą bendruose projektuose su kitais partneriais;
 • organizuoja Savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo ir jo įgyvendinimo priežiūros procedūras;
 • organizuoja Smulkiojo ir vidutinio verslo programos rengimo ir įgyvendinimo procedūras;
 • organizuoja Bendruomenių rėmimo programos rengimą ir įgyvendinimą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją organizuoja supaprastintų viešųjų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką procedūras;
 • organizuoja viešųjų pirkimų dokumentacijos dėl vykdomų konkursų bei sutarčių projektų su tiekėjais bei rangovais parengimo procedūras;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina įstaigos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • tiesiogiai bendradarbiauja su tiekėjais bei rangovais, vykdo jų darbo kontrolę;
 • vykdo licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais ir nefasuotais naftos produktais teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas procedūras;
 • organizuoja kelių transporto veiklos licencijų teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas procedūras;
 • organizuoja suskystintų naftos dujų leidimų teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas procedūras;
 • organizuoja metalo laužo ir atliekų supirkimo veiklos licencijų ir leidimų teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas procedūras;
 • organizuoja leidimų pardavinėti civilines pirotechnikos priemones išdavimo procedūras;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis verslo plėtros klausimais;
 • teikia duomenis valstybės suteiktos pagalbos registrui;
 • rengia prekybos viešosiose vietose, turgavietėse ir kitokias prekybą savivaldybės teritorijoje reglamentuojančiais įstatymais ir bei kitais teisės aktais nustatytas taisykles;
 • teikia siūlymus ir ruošia Tarybos sprendimų projektus dėl verslo liudijimų fiksuotų pajamų mokesčio ir vietinių rinkliavų dydžių nustatymo;
 • teikia bendruomenėms informaciją projektų rengimo klausimais;
 • tvarko duomenis ir juos teikia turizmo paslaugų ir išteklių registrui;
 • vykdo kaimo turizmo paslaugų teikimo pažymėjimų išdavimo procedūras;
 • renka, kaupia ir sistemina informaciją apie savivaldybės įmonių, kurių akcininkė yra Savivaldybės taryba, viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra Savivaldybės taryba, ir biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) registro duomenis ir su jų veikla susijusią informaciją;
 • rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus dėl Savivaldybės institucijų veiklos bei atstovavimo jų valdymo organuose;
 • teikia siūlymus dėl infrastruktūros, turizmo, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų rengimo;
 • rengia ataskaitas, informaciją ir teikia kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų pareiškimus, prašymus bei skundus;
 • rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją Savivaldybės institucijoms ir Administracijos padaliniams;
 • kaupia ir apibendrina informaciją Savivaldybės ekonominės plėtros klausimais;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe, darbo grupėse, pasitarimuose ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal Bylų dokumentacijos planą;
 • dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese;
 • dalyvauja organizuojant valstybės tarnautojų veiklos vertinimą;
 • rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus vedėjo bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • įgyvendinant institucijos strateginius tikslus, Skyriaus kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

 


 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA